Preskočiť na obsah

DEVIATA HODINKA (ČAS)

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Kňaz:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa.  Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz:  Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

83. žalm

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; – túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo – vznášajú sa k Bohu živému.

Veď aj vrabec si nájde príbytok – a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:

tvoje oltáre, Pane zástupov, – môj kráľ a môj Boh.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome – a bez prestania ťa velebia.

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, – keď sa chystá na svätú púť.

Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, – lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

Stúpajú a síl im stále pribúda, – až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, – vypočuj ma, Bože Jakubov.

Bože, náš ochranca, pohliadni – a pozri na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach – je lepší než iných tisíce.Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha – ako prebývať v stanoch hriešnikov.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; – neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

Pane zástupov, – blažený človek, čo sa spolieha na teba.

84. žalm

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, – Jakuba si zbavil poroby.

Svojmu ľudu si odpustil vinu – a zakryl si všetky jeho hriechy.

Všetok hnev si v sebe potlačil – a zmiernil svoje rozhorčenie.

Obnov nás, Bože, naša spása, – a odvráť od nás svoj hnev.

Vari sa chceš hnevať na nás naveky – a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, – aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo – a daj nám svoju spásu.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; – on ohlási pokoj svojmu ľudu

a svojim svätým – a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, – a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, – spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

Vernosť vyrastie zo zeme, – spravodlivosť zhliadne z neba.

Veď Pán dá požehnanie – a svoje plody vydá naša zem.

Pred ním bude kráčať spravodlivosť – a po stopách jeho krokov spása.

85. žalm

Nakloň, Pane, svoj sluch a vypočuj ma, – lebo som biedny a chudobný.

Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; – zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, – veď k tebe volám deň čo deň.

Obveseľ, Pane, svojho sluhu, – veď k tebe dvíham svoju dušu.

Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý – a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

Pane, počuj moju modlitbu, – všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.

V deň svojho súženia volám k tebe, – lebo ty ma vypočuješ.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, – a nič sa nevyrovná tvojim dielam.

Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe – budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.

Lebo si veľký a robíš zázraky, – iba ty si Boh.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu – a budem kráčať v tvojej pravde.

Daj, aby moje srdce bolo prosté – a malo bázeň pred tvojím menom.

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, – a tvoje meno oslavovať naveky.

Veď si bol ku mne veľmi milostivý – a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; – nechceli ťa mať pred očami.

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, – zhovievavý, veľmi milostivý a verný.

Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; – daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice.

Nech som dôkazom tvojej dobroty, – aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol – a že si ma potešil.

A znova:

Nech som dôkazom tvojej dobroty, – aby moji nenávistníci s hanbou videli,

že ty, Pane, si mi pomohol – a že si ma potešil.

Po žalmoch ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože. (3 razy)

Pane, zmiluj sa. (3 razy)

Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca.

I teraz: bohorodičník: Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, – smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. – Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. – Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, – prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, – a zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) namiesto tropára dňa či svätca nasledovný tropár, 8. hlas: Ty si o deviatej hodine – kvôli nám na tele smrť zakúsil; – umŕtvi zmýšľanie nášho tela – a zachráň nás, Kriste Bože.

1. verš: K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; – podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

Tropár: Ty si o deviatej hodine:

2. verš: Nech dôjde k tebe moja žiadosť; – vysloboď ma, ako si prisľúbil.

Tropár: Ty si o deviatej hodine:

Sláva: I teraz: bohorodičník: Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil:

Ľud: Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť, – a nezrušuj svoju zmluvu! – A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo – pre Abraháma, svojho miláčika, – pre Izáka, svojho sluhu, – a pre Izraela, svojho svätca.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Kondak dňa alebo sviatku alebo svätca.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondaku tieto tropáre, 8. hlas:

Keď zločinec videl visieť na Kríži Pôvodcu života, hovoril: – Keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, – Slnko by svoje lúče neukrylo, – ani zem by sa s chvením netriasla. – Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, – spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Sláva: Medzi dvoma zločincami – objavil sa tvoj Kríž ako váhy spravodlivosti: – Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia, – druhého odľahčili od prehrešení – a priviedli k poznaniu náuky o Bohu. – Kriste Bože, sláva tebe.

I teraz: Keď teba, Baránka, Pastiera a Spasiteľa sveta, – videla na Kríži tvoja Rodička, v slzách volala: – Svet sa raduje, lebo prijíma vyslobodenie, – ale moje vnútro horí, lebo vidí tvoje ukrižovanie, – ktoré znášaš za všetkých, môj Syn a môj Boh.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 40 ráz.

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.

Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Kňaz prednesie modlitbu svätého Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle našich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Koniec deviatej hodinky (deviateho času).