Preskočiť na obsah

KĽÚČ UMUČENIA

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Prisľúbenia:

Všetkým, ktorí sa budú tento kľúč modliť za 40 dní, udelím zo svojho prehorkého umučenia 5 milostí:

1 Odpustenie všetkých hriechov a plnomocné odpustky.

2 Zachránim ich pred očistcom.

3. Ak zomrú skôr, ako túto pobožnosť dokončia, prinesiem ju ako dokončenie.

4. Vezmem ich k sebe a odmením, ako keby boli mučenícku smrť za mňa vyliali.

5. Zostúpim z neba vziať duše ich príbuzných do 4 pokolení, ktoré trpia ešte v očistci a poteším ich slávou neba.

KĽÚČ UMUČENIA

Sv. Brigita a sv. Matilda prosili Pána Ježiša, aby im zjavil, koľko rán sa mu dostalo pri jeho umučení.

Pán Ježiš povedal: Pri každej bolesti pripojí sa táto modlitba:

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

1. Vyronil som za vás 6.200 sĺz.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

2. Na Olivovej hore som vyronil 97.207 kvapiek krvi.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

3. Na telo som dostal 6.666 úderov.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.4. Na líce mi dali 100 zaúch.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

5. Na krk 120 úderov.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

6. Na ramená 40 úderov.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

7. Na nohy 32 a na ústa 52 úderov.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

8. Na chrbát 380 úderov.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

9. Do tváre mi hodili blato, 32-krát ma opľuli.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

10. Nohami ma kopali ako zločinca 170 x.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

11. Sácali a na zem zhodili 13-krát.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

12. Muky, ktoré ma mohli usmrtiť 162-krát.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

13. Tŕňovou korunou spravili 303 rán.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

14. Za vaše spasenie a obrátenie vzdychol som 300 krát.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

15. Od súdneho dvora po Kalváriu spravil som s ťažkým krížom 3261 krokov.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

16. Za toto všetko dostal som jediný skutok Veroniky, podala mi ručník, na ktorý som odtlačil svoju tvár.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.

17. Hroznú smrteľnú úzkosť vystavil som 19-krát.

PANE JEŽIŠU, ZA TOTO VŠETKO TI ĎAKUJEM, ZA SMRTEĽNÚ ÚZKOSŤ A SMRTEĽNÉ MUKY ZNÁŠAJÚCE SRDCE JEŽIŠOVO SKRZE TVOJU PRESMUTNÚ A PREBOLESTNÚ MATKU.