Preskočiť na obsah

Modlitba chorého k Bohorodičke, Matke ustavičnej pomoci

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Drahá Matka ustavičnej  pomoci, trpím,  už dlho ma sužuje bolesť. A keď  mi   slabne  telo, slabne   aj  duch.  Zavše  už  strácam  aj  silu k modlitbe. Nikde  nenachádzam  útechu. Ani  návšteva a  súcit najlepších  priateľov  ma   nevedia   potešiť.   Niekedy   sa   ma

zmocňuje  netrpezlivosť a smútok. Ostávaš mi len ty,  najsvätejšia

Panna. Ty si moja  nádej. Tvoje súcitné srdce sa zľutuje nado mnou.    

       Najdrahšia Matka, nezabúdaj na svoje úbohé, opustené  dieťa. Vypros mi silu, aby som trpezlivo a odovzdane prijímal z Božej ruky každú bolesť, alebo ak to prispeje k mojej spáse, vráť mi zdravie. Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel, ak chce, aby ma choroba približovala k poslednej hodine môjho pozemského putovania, som ochotný jeho vôľu prijať. Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne prijať každú obeť, ktorú bude odo mňa žiadať tvoj Božský Syn. Dobrotivá Matka ustavičnej pomoci, vypros mi stratené zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal chorobu z lásky k Bohu.  Amen.

Modlitba za chorého k Matke ustavičnej pomoci

       Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu!

       Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou Matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná. Amen.