Preskočiť na obsah

Modlitba čínskych biskupov

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie  a blaho ľudskej rodiny.

    Preto Ťa prosíme o odpustenie. Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju  otcovskú starostlivosť.

   Obnov poriadok  a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

   Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna.

    Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

   Príď na pomoc zvlášť tým, korí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia. Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš  osud, akýkoľvek je náš ľudský stav.

   Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

   Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať  a ďakovať Ti s obnoveným srdcom.

    Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojím Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.