Preskočiť na obsah

Modlitba k Panne Márii Guadalupskej

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Nepoškvrnená Panna Mária,

Matka pravého Boha a Matka Cirkvi.

Ty, ktorá z tohto miesta prejavuješ súcit všetkým,

ktorí prosia o Tvoju ochranu,

vyslyš modlitbu, ktorú Ti prednášame so synovskou dôverou,

predlož ju svojmu Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, nášmu jedinému Spasiteľovi.

Matka Milosrdenstva, Učiteľka skrytej a tichej obety,

Tebe, ktorá prichádzaš k nám hriešnikom,

zasväcujeme naše životy, našu prácu, naše radosti, naše choroby a naše trápenie.

Pani a Matka naša, daruj pokoj, spravodlivosť

a prosperitu našim národom, pretože všetko,

čo sme a máme, zverujeme do Tvojej starostlivosti.

Chceme byť úplne Tvoji, chodiť s Tebou po cestách

plní vernosti Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi.

Neopusť nás, drž nás stále s Tvojou rukou plnou lásky.

Panna Guadalupská, Matka oboch Amerík,

modlime sa k Tebe za našich biskupov a kňazov,

aby viedli veriacich po ceste kresťanského života,

lásky a poníženej služby Bohu.

Pohliadni na obrovskú žatvu a pros Pána,

aby dal celému Božiemu ľudu smäd po svätosti.

Udeľ plnosť kňazských a rehoľných povolaní,

aby pevní vo viere horlivo šírili Božie tajomstvo.

Udeľ našim rodinám milosť lásky

a úcty k životu od jeho začiatku, tú lásku,

s akou si Ty prijala život Božieho Syna.

Svätá Panna Mária, Matka Nádhernej lásky,

ochraňuj naše rodiny, aby boli stále zjednotené

a požehnaj výchovu našich detí.

Nádej naša, zhliadni na nás zo súcitom,

nauč nás kráčať neustále za Ježišom

a keď padneme, pomôž nám zdvihnúť sa

a vrátiť sa k Nemu, skrze vyznanie vín a hriechov

vo Sviatosti zmierenia, čo nám prináša pokoj do duše.

Prosíme, aby si nám poskytla veľkú lásku

ku všetkým svätým sviatostiam,

ktoré sú znamením,

ktoré nám Tvoj Syn zanechal  na zemi.

Matka Najsvätejšia, nech s Božím pokojom vo svedomí,

a bez zla a nenávisti v našich srdciach

môžeme odovzdávať pravú radosť a skutočný pokoj

ľuďom, ktoré pochádzajú od Tvojho Syna,

nášho Pána Ježiša Krista,

ktorý s Bohom Otcom a Duchom Svätým

žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

(Sv. Ján Pavol II v Mexiku v januári 1979)