Preskočiť na obsah

Modlitba k prorokovi Eliášovi

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Ó, veľkej chvály hodný a preslávny Boží prorok, Eliáš, ktorý si žiaril na zemi svojím anjelským životom, plameňom horlivosti k Pánovi, Všemohúcemu Bohu, ako aj nádhernými znameniami a zázrakmi. Ty si bol skrze dobro Božej vôle vzatý spolu so svojím telom do neba na ohnivom voze a so Spasiteľom sveta v premenení si sa na Hore Tábor rozprával a teraz v raji stojíš pred trónom Nebeského Kráľa! Vypočuj nás, hriešnych a nehodných, keď teraz stojíme a modlíme sa pred tvojím svätým obrazom a hľadáme útočisko v tvojom príhovore.

Oroduj za nás u Boha, ktorý miluje ľudí, aby nám dal ducha ľútosti a pokánia za naše hriechy, a Jeho všemohúcou milosťou nám dopomôž zísť z cesty bezbožnosti a dosiahnuť úspech vo všetkých dobrých dielach. Vypros nám posilu v boji s našimi vášňami a túžbami. Oroduj u Pána, aby do našich sŕdc zasadil ducha pokory a miernosti, ducha bratskej lásky a zhovievavosti, ducha trpezlivosti a čistoty, ducha horlivosti za slávu Božiu a spásu nášho blížneho.

Zažeň svojimi modlitbami, svätý prorok náš, zlé návyky sveta a tiež ničivého a skazeného ducha tohto veku, ktorý zamoruje kresťanský ľud nedostatkom rešpektu k viere v Boha a poriadku Svätej Cirkvi a Božím prikázaniam, neúctou voči rodičom a autoritám, a ktorý vrhá ľudí do jamy nespravodlivosti, zvrátenosti a skazy. Skrze svoj príhovor odvráť od nás, najslávnejší prorok, spravodlivý hnev Boží a zbav všetky naše mestá a dediny od sucha a hladu, od strašných búrok a zemetrasení, od smrteľných nákaz a chorôb, od útokov cudzincov a od občianskych sporov.

Posilni svojimi prosbami všetkých kresťanov a oroduj, ó, Boží prorok, aby dal Pán našim pastierom svätú horlivosť za Boha, úprimnú starostlivosť o spásu svojho stáda, múdrosť vo vyučovaní a vedení, oddanosť a silu v pokušeniach, aby sudcovia neboli pokryteckí a skazení, ale prejavovali spravodlivosť a súcit k tým, ktorí trpia; aby všetci, ktorí požívajú občiansku autoritu, preukazovali záujem o ľudí v milosrdenstve a spravodlivosti; aby štátni zamestnanci mohli svoje povinnosti riadne vykonávať; aby sme po tom, čo opustíme tento svete v pokoji a oddanosti, mohli byť považovaní za hodných večných dobier v kráľovstve nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému patrí spolu s Jeho nestvoreným Otcom a Duchom Svätým všetka česť a úcta na veky vekov. Amen.