Preskočiť na obsah

Modlitba k svätej Rite, patrónke neriešiteľných situácií

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Ó, svätá patrónka núdznych, svätá Rita, ktorej prosby Boh takmer nikdy neodmietne. On Ťa vďaka Tvojmu vnútornému bohatstvu
obdaroval mnohými milosťami a preto Ťa
nazývame Pomocníčkou v bezradnosti a v
neriešiteľných situáciách. Svätá Rita, tak pokorná, čistá, ponižovaná, trpezlivá, Ty si tak plná útrpnej lásky k ukrižovanému Ježišovi, ktorý Ti dopraje všetko, čo od neho žiadaš, a kvôli ktorému sa všetci s istotou obraciame na Teba. Skloň sa k našej prosbe a v mene Tvojho ctiteľa a prosebníka ju predostri pred Boží majestát. Buď k nám štedrá tak, ako si aj vždy bola v toľkých nádherných prípadoch. Pre väčšiu slávu Boha, pre šírenie úcty k Tebe a pre útechu tých, ktorí ti dôverujú.
    Sľubujeme Ti, že ak nám Boh udelí tú milosť, o ktorú tu prosíme, budeme Ti preukazovať svoju priazeň, budeme ťa  chváliť a navždy Ti spievať piesne chvál. Spoliehajúc sa na Tvoje zásluhy a mocný príhovor pred Ježišovým Najsvätejším 

Srdcom ťa prosíme, aby si nám vyprosila tieto milosti [tu povedzte, o čo prosíte]. Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení. Amen.