Preskočiť na obsah

Modlitba manžela a manželky

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Moc modlitby manžela:

Pane, stvor mi čisté srdce a obnov vo mne pevného ducha. Ukáž mi, kde sa moje myšlienky a postoje voči manželke odkláňajú od tvojej vôle. Usvedč ma zo situácií, keď som jej neodpustil. Pomôž mi zbaviť sa hnevu, aby som mohol triezvo uvažovať. Ak mám niečo zmeniť na svojom správaní, pomôž mi urobiť zmeny, ktoré budú trvalé. Sprav zo mňa muža podľa svojho srdca. Daj mi silu byť hlavou rodiny, ako si ma na to ustanovil.

Pane ukáž mi, ako sa mám modliť za moju drahú …., pomôž mi vážiť si ju a správať sa k nej s porozumením, aby moje modlitby neboli daromné. Obnov našu vzájomnú lásku a uzdrav všetky zranenia, ktoré nás rozdeľujú. Daj mi trpezlivosť, chápavosť a súcit. Pomôž mi byť milujúcim, milosrdným a zdvorilým manželom, ako mi to prikazuješ vo svojom Slove. Nauč ma milovať ju tak, ako ju miluješ ty.

Pane, prosím ťa, nech s manželkou žijeme v jednote. Ukáž mi, čo mám pre to urobiť. Obdar ma slovami, ktoré nebudú zraňovať, ale povzbudzovať. Usvedčuj ma, ak nebudem žiť podľa Božej vôle. Pomôž mi stať sa mužom a manželom podľa tvojich predstáv. Amen.

Moc modlitby manželky:

Pane, pomôž mi byť dobrou manželkou. Uvedomujem si, že bez tvojej pomoci to nedokážem. Odovzdávam ti svoju sebeckosť, netrpezlivosť a podráždenosť, aby si ich mohol premeniť na láskavosť, trpezlivosť a vytrvalosť. Vezmi si moje staré zlozvyky, spôsoby myslenia, automatické reakcie a obranné postoje a sprav zo mňa trpezlivú, láskavú, dobrú, vernú a nežnú manželku, ktorá sa dokáže ovládať. Zrúcaj kamenné hradby, ktoré obklopujú moje srdce a naplň ho svojou láskou, pokojom a radosťou. Nedokážem sa zmeniť z vlastných síl – potrebujem tvoju moc. Ukáž mi hriechy, ktorými zraňujem svojho manžela …. Vyznávam, že boli chvíle, keď som mu neprejavovala lásku a úctu, hnevala som sa naňho a nechcela mu odpustiť. Pomôž mi odložiť zranenia, hnev a sklamanie, ktoré cítim a daj mi silu odpustiť mu tak, ako ty odpúšťaš – úplne. Použi ma ako nástroj zmierenia, pokoja a uzdravenia nášho manželstva. Nauč nás správne spolu komunikovať a zachráň nás pred odcudzením, po ktorom často nasleduje rozvod. Sprav zo mňa spoločníčku, pomocníčku, priateľku a oporu pre môjho manžela. Pomôž mi vytvoriť pokojný a bezpečný domov, kam sa bude vždy rád vracať.  Nauč ma modliť sa za svojho manžela a dovoľ, aby moje modlitby boli pravým jazykom lásky. Daruj mi novú lásku tam, kde už vyhasla. Ukáž mi, ako vyzerá nepodmienečná láska a ako ju mám prejavovať. Vnes medzi nás jednotu, aby sme sa dokázali vo všetkom dohodnúť. ,,A Boh, ktorý dáva trpezlivosť, vytrvalosť a povzbudenie, nech nám pomôže nažívať v dokonalej vzájomnej láske a zhode, ako nám to ukázal sám Kristus.‘‘ Rim 15:5, Pane, utvor zo mňa nového človeka. Daj mi nový pohľad na veci, pozitívny prístup a obnov môj vzťah s manželom …, ktorého si mi dal. Pomôž mi vidieť ho novými očami, s novou láskou, úctou, prijatím a súcitom, aby som mu bola dobrou manželkou. Amen.