Preskočiť na obsah

Modlitba manželky za svojho manžela.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

    Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad môjho manžela a požehnaj ho. Prosím Ťa zahrň ho svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy. Prikry ho svojou krvou a chráň jeho myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia jeho srdca. Osloboď ho od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ho na cestách.  Pane Ježišu, v Tvojom mene mu  žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám mu lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ho v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ho šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám mu v Tvojom mene, aby bol zdravý duchovne, duševne i telesne, aby prišiel do neba s celou našou rodinou. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri ňom a že ho žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nemu správala s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Amen. Pane Ježišu, Ty miluješ môjho manžela viac, ako ja. Verím, že čokoľvek sa s nim stane, Ty o tom vieš. Dôverujem Ti, odovzdávam Ti ho, aby si Ty mohol konať v jeho živote, nie podľa mojej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. Amen.                                                                  
Požehnanie manželov v rodine navzájom má veľkú moc!