Preskočiť na obsah

Modlitba matky Stanislavy Ernstovej

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Milostivý Ježiš, daj, prosím Ťa,
aby Tvoje Najsvätejšie Meno 
bolo posledným slovom, 
ktoré vyslovia moje zomierajúce pery.

Dobrotivý Ježiš, daj, prosím Ťa,
aby Tvoje Najsvätejšie Telo
bolo mojím posledným pokrmom
a naveky ma živilo.

Milosrdný Ježiš, daj, prosím Ťa,
aby Tvoja Najvznešenejšia Tvár bola prvá,
ktorú uzrie moja duša,
len čo sa odlúči od tela.

Milosrdný Ježiš, daj, prosím Ťa,
aby môj hlboký bôľ nad hriechmi
bol mojou poslednou bolesťou,
ktorú pretrpím.

Premilý Ježiš, prosím Ťa,
buď Ty mojim sprievodcom
z tohto strastiplného života
do večnej slávy.

Amen.