Preskočiť na obsah

Modlitba Matky Terezy za rodinu.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Nebeský Otče, vo Svätej nazaretskej rodine si nám dal vzor života. Pomôž nám, milovaný Otče,

urobiť z našej rodiny nový Nazaret, kde vládne láska, pokoj a radosť. Nech je naša rodina hlboko kontemplatívna, plne eucharistická a pulzujúca životom.

Pomôž nám vytrvať spolu v radostiach aj v bolestiach

prostredníctvom spoločnej

 rodinnej modlitby.

Daj, aby sme sa milovali navzájom ako Boh miluje každého z nás, každým dňom viac

 vzájomne si odpúšťať, ako Ty,

Otče, odpúšťaš naše hriechy. Amen.