Preskočiť na obsah

Modlitba optinských starcov

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

„Daj mi Pane s pokojnou mysľou prijať všetko, čo mi tento nasledujúci deň prinesie. Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli. Každú hodinu tohto dňa ma naprávaj a poučuj vo všetkých veciach.

Akékoľvek zvesti by som prijal počas dňa, Ty ma nauč prijať ich spokojne a s pevným presvedčením, že všetko spĺňa Tvoju svätú vôľu.

Veď všetky moje myšlienky a pocity vo všetkom čo konám a hovorím. Ak sa vyskytnú nepredvídané veci, nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané od Teba.

Nauč ma úctivo a rozumne nažívať voči každému členovi mojej rodiny, aby som nikomu neprivodil roztrpčenie a zármutok.

Udeľ mi Pane, silu prekonať námahy dňa znášať všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, trpieť, odpúšťať a milovať. Amen.“