Preskočiť na obsah

Modlitba ponorenia do Kristovej krvi

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Pane Ježišu, ponáram do Tvojej krvi celý deň, ktorý sa práve začína a ktorý je pre mňa darom Tvojej nekonečnej lásky. Ponáram do Tvojej krvi seba a všetkých, ktorých dnes stretnem, na ktorých si spomeniem alebo sa o nich niečo dozviem. Ponáram do Tvojej krvi všetkých svojich blízkych a tých, ktorí ma prosia o modlitbu. Pane, ponáram do Tvojej krvi všetky situácie, ktoré dnes vzniknú, všetky záležitosti, ktoré budem vybavovať, rozhovory, ktoré budem viesť, prácu, ktorú budem vykonávať, ako aj svoj odpočinok. Pane Ježišu, pozývam Ťa k týmto situáciám, záležitostiam, rozhovorom, práci a odpočinku. Prosím Ťa, aby Tvoja krv obmývala týchto ľudí a tieto situácie a prinášala im oslobodenie, očistenie, uzdravenie a posvätenie podľa Tvojej vôle. Nech sa dnes prejaví sláva a moc Tvojej krvi. Prijímam všetko, čo mi dnes zošleš, na slávu Tvojej krvi, úžitok svätej Cirkvi a na zadosťučinenie za svoje hriechy. Na príhovor Panny Márie to všetko odovzdávam Bohu Otcovi. Celý sa odovzdávam k dispozícii presvätej Bohorodičke Panne Márii. Bezvýhradne jej odovzdávam svoju minulosť, budúcnosť aj prítomnosť.

Amen.