Preskočiť na obsah

Modlitba sv. pátra Pia po svätom prijímaní.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Zostaň so mnou, Pane, lebo potrebujem Tvoju prítomnosť, aby som na Teba nezabudol.

Ty dobre vieš, ako ľahko Ťa opúšťam.

Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý a potrebu- jem Tvoju posilu, aby som nepadal tak často.

Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si môj život

a bez Teba mi chýba horlivosť.

Zostaň so mnou, Pane, lebo Ty si moje svetlo

a bez Teba sa topím v temnotách.

Zostaň so mnou, Pane, aby si mi ukázal svoju Božiu vôľu.

Zostaň so mnou, Pane, aby som počul Tvoj hlas

a nasledoval Ťa.

Zostaň so mnou, Pane, lebo veľmi túžim

milovať Ťa a vždy byť v spojení s Tebou.

Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som Ti bol verný.

Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša,

hoci úbohá, tuží byť pre Teba miestom útechy a hniezdom lásky.

Zostaň so mnou, Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil…, a môj život plynie, blíži sa smrť,

súd a večnosť a je treba občerstviť sily, aby som nezostal stáť na ceste; k tomu potrebujem Teba.

Už sa zvečerieva a smrť sa blíži. Bojím sa temnoty, pokušení, suchopárnosti, krížov, bolestí… jak Ťa veľmi potrebujem, Ježišu, v tejto noci vyhnanstva!

Zostaň so mnou, Ježišu, lebo v tejto noci života a nebezpečenstva Ťa tak potrebujem.

Učiň, aby som Ťa poznal ako Tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca.

Zostaň so mnou, Ježišu, lebo v hodine smrti chcem zostať spojený s Tebou. Pokiaľ nie svätým prijímaním, tak aspoň milosťou a láskou.

Zostaň so mnou, Ježišu, nežiadam od Teba Božskú útechu, lebo jej nie som hoden, ale skôr dar Tvojej prítomnosti.  Áno, len Teba si žiadam!

Zostaň so mnou, Pane. Len Teba jediného hľadám, Tvoju lásku, Tvoju milosť, Tvoju vôľu, Tvoje srdce, Tvojho Ducha, lebo Teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som Ťa miloval ešte viac. Láskou pevnou, úprimnou, aby som Ťa miloval z celého srdca tu na zemi, aby som Ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť. Amen.

 

Ak poznáme Boha bez toho,
aby sme poznali svoju biedu,
dospejeme k pýche.
Ak poznáme svoju biedu bez toho,
aby sme poznali Boha,
…dôjdeme k zúfalstvu.
Ak poznáme Ježiša Krista,
prídeme do stredu,
v ktorom môžeme nájsť
i Boha, i svoju biedu.
(Blaise Pascal)