Preskočiť na obsah

Modlitba svätého Františka z Assisi

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

 Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech ja povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech ja milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“ Amen.