Preskočiť na obsah

Modlitba za oslobodenie od hriechov

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania,  mocou  Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý  sedí  po pravici Otca, v mene  Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou  mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť  odmietam ich.
Pane Ježišu, rozkáž Satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali.
Prosím ťa, Pane Ježišu, rozšliap svojimi nohami Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.
Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca.
Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaný k zmŕtvychvstaniu.
Bol som vykúpený predrahou Kristovou Krvou, aby som oslavoval Boha svojim telom.
Preto Satan nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojim domom.
Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi!
Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov a príbuzných.
Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi.
Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili, alebo mi ublížili.
Nech nás predrahá Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu.
Skrze Krista, nášho Pána.Amen.
1.Zriekam sa ducha sebectva, svojvôle, povyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmietania druhých a sebaodmietania, samotárstva, osamelosti, neviery a pochybností, ducha rebélie, neposlušnosti, vzdoru, vzbury, odpadu od viery, bludárstva a rúhania sa.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa tebe podriadili a nikdy viac sa ku mne nevrátili.
2.Zriekam sa ducha hnevu a zlosti, zatrpknutosti a odporu, ducha nenávisti a nevraživosti, ducha neodpustenia, pomsty a vraždy.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
3.Zriekam sa ducha strachu a úzkosti, ustarostenosti a napätia, ducha skľúčenosti, ostýchavosti a bojazlivosti, ducha stiesnenosti, frustrácie a sklamania, ducha beznádeje, zúfalstva a samovraždy.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
4.Zriekam sa ducha strachu, hrôzy a zdesenia, ducha šoku, komplexov menejcennosti a nervozity.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
5.Zriekam sa ducha žiadostivosti, sebaukájania a smilstva, ducha homosexuality, nevery, znásilňovania a krvismilstva, ducha prostitúcie, zvádzania, necudnosti a beštiality.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
6.Zriekam sa ducha zmyselnosti, ktorý ku mne prichádza cez myšlienky, slová a skutky, cez moje oči, uši, nos a jazyk, hmatové zmysly, ruky, nohy a pohlavné orgány.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
7.Zriekam sa ducha svetského zmýšľania, zmyselnosti a zábavy, ducha závislosti od alkoholu, fajčenia, od drog, od ducha hazardných hier, škodlivej hudby, nemravných filmov, videofilmov a elektronických hier.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
8.Zriekam sa ducha závislosti na ľuďoch a materiálnych veciach.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
9.Zriekam sa ducha túžby po uznaní, mene, sláve, moci, postavení, bohatstve, vlastníctve materiálnych statkov a skúposti.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
10.Zriekam sa ducha lenivosti, pôžitkárstva a obžerstva.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
11.Zriekam sa ducha pýchy, chválenkárstva, arogancie, a zvýšeného sebavedomia, ducha predsudkov a nezdravej konkurencie, ducha žiarlivosti, závisti, porovnávania sa s inými a ducha zaujatosti.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
12. Zriekam sa uctievania modiel, čarodejníctva, kúziel, čiernej a bielej mágie, poverčivosti, okultizmu, ezoteriky, hnutia New Age a všetkých síl Zlého, ktoré ma týmto vlastnili (napr. uctievaním falošných bohov, na základe návštev nekresťanských kultových miest, astrológiou, jasnovidectvom, numerológiou, channellingom, horoskopmi, čítaním z ruky, špiritizmom, nosením amuletom prinášajúcich šťastie, používaním tarotových kariet, mandaly, kyvadielka, jogy, zen-meditácie, reiki, čakier, posúvaním predmetov, potokmi krvi, I chingom, automatickým písaním, duchovným uzdravovaním, duchovným vedením, regresiou do minulého života, prechovávaním okultných predmetov v dome a podobnými ezoterickými praktikami).
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
13. Zriekam sa ducha posudzovania a odsudzovania iných, ducha sebaobviňovania a obžaloby, ducha sebaprekliatia, ducha zhadzovania zodpovednosti na iných, ducha osočovania a urážok na cti, ducha ponižovania, hádok, ohovárania, zlého zaobchádzania a týrania.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
14. Zriek sa ducha klamstva a podvodu, ducha zákernosti, pokrytectva a lži, ducha pochlebovania a podplácania, ducha nespravodlivosti a krádeže.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
15. Zriekam sa ducha nedôvery voči Bohu, ducha ateizmu, svätokrádeže a materializmu, ducha pochybovania, ducha členstva v tajných spoločenstvách a ducha konzumného spôsobu života.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž …
Pane Ježišu, očisť ma svojou predrahou Krvou, najmä moje srdce, moje vedomie, podvedomie a nevedomie.
Obmy moje myšlienky a svedomie, moje spomienky, predstavy, môj rozum, moju vôľu a city.
Pane Ježišu, očisť svojou predrahou Krvou môj mozog, môj nervový systém, krv v mojich žilách, moje telo, moje kosti a moje vnútorné orgány.
Pane Ježišu, očisť svojou predrahou Krvou. Očisť moje oči, uši, nos, moje hmatové zmysly, moje ústa a môj jazyk, moje ruky, nohy a pohlavné orgány.
Pane Ježišu, zošli mi od svojho Otca, Ducha Svätého – Ducha pravdy, Ducha svätosti.
Bože, Duchu Svätý, udeľ mi svojich sedem darov – ducha múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne pred Pánom.
Duchu Svätý, naplň ma svojím ovocím – láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, vľúdnosťou, dobrotou, zhovievavosťou, miernosťou, vernosťou, skromnosťou, zdržanlivosťou, cudnosťou a čistotou.
Duchu Svätý, daruj mi svoje charizmy – dar slova múdrosti a poznania, dar prorokovania v súlade s vierou, dar rozlišovania duchov, dar uzdravovania, schopnosť robiť zázraky, dar viery, dar služby, dar jazykov a ich vysvetľovania, dar príhovoru a všetky ostatné dary potrebné na budovanie kresťanského spoločenstva a na oslavu nebeského Otca.  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.