Preskočiť na obsah

Modlitba za správne využívanie času

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Pane Ježišu Kriste, tebe zverujem svoj čas, buď Pánom môjho času a života a použi si ma pre dobro a spásu duší.

Záujmy iných ľudí nech sú pre mňa rovnako dôležité ako tie moje a keď bude láska vyžadovať zrieknutie  sa v danej chvíli tých mojich záujmov, daj mi silu zabudnúť na seba a urobiť to čo je dôležitejšie pre teba a pre dobro blížneho. Veď čo by mi osožili všetky tie modlitby, meditácie, poučné kázne, ak by som nemal lásku. Tak ako viera, aj láska bez skutkov je mŕtva. 

Zbav ma takého prílišného zahĺbenia do seba a svojich potrieb. Otvor mi srdce pre potreby všetkých ľudí. Môžu mi v tom brániť aj nejaké naviazanosti na nejakých  kamarátov, príbuzných, dôverné vzťahy alebo nejaká zakomplexovanosť, ktorej som otrokom. Prosím Ťa, uzdrav moje srdce od takých naviazaností, dôverných vzťahov, ktoré mi potom bránia v konaní skutkov lásky. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov Ducha pevného a spásneho. Chcem byť pre teba použiteľný a to v každom čase a v každej chvíli.  Okolo mňa vždy niekde trpíš a prosíš o pomoc. Daj mi svoju milosť, aby som Ťa vždy videl a pomohol Ti. Ak sa doteraz stalo, že som okolo Teba prešiel bez povšimnutia a nepomohol Ti, odpusť mi.

Krátky čas žijeme na tejto zemi a nikto z nás nevie kedy sa nám zavŕši. Vieme však, že smrťou sa život nekončí, ale mení. Ale len tým sa otvorí brána do Tvojho kráľovstva, ktorí Ťa na zemi videli a pomáhali Ti. Tak si to povedal: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Nauč nás správne využívať čas. Pri každom rozhovore s Tebou, chceme byť otvorení pre každý skutok lásky. Tvoj Duch nech nás vedie cestami spásy a milosrdenstva. Ty si náš Boh a Pán a Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.