Preskočiť na obsah

Modlitba za šťastné manželstvo

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Pane Ježišu, odovzdávam Ti naše manželstvo. Ďakujem Ti, že si nás spojil, že sme pre seba navzájom darom a že si posilnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Ale teraz naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Pane, zasväcujem Ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu aj telo. Prosím Ťa, nauč ma milovať manželku (manžela) a deti láskou, ktorá pochádza od Teba. Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa Tvojho srdca. Daj mi vytrvať vo vernosti v mojej ťažkej situácii a udeľ mi milosť, aby som dokázal(a) odpustiť svojej manželke (svojmu manželovi) všetky zranenia a krivdy. Aby som nestrácal(a) nádej na zmierenie. Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a láske. Nech mi v tom pomáhajú každodenné modlitby, svätý ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť na Božskej liturgii  a časté prijímanie Eucharistie. Zaväzujem sa, že po každom páde do ťažkého hriechu vstanem vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále posilňoval(a) milosťou plynúcou zo sviatosti manželstva. Pane Ježišu, buď jediným Pánom môjho života. Nauč ma ovládať svoje sexuálne vzrušenie a emócie, aby moja láska k manželke(manželovi) bola stála a verná až do smrti. Očisťuj moju lásku od sebectva, aby som vždy dokázal(a) odpúšťať, neprechovával(a) urážky a vytrvale sa modlil(a). Zaväzujem sa, že nikdy nebudem čítať, kupovať ani sledovať časopisy, programy, filmy a  webové stránky s pornografickým obsahom, aby som si zachoval(a) čisté srdce.                                      Pane, prosím Ťa, pomôž mi, aby som sa vyhýbal(a) všetkému, čo vytvára závislosť, zotročuje a nabáda k zlému. Presvätá Bohorodička Panna Mária, moja Matka, veď ma po ceste viery k jedinému žriedlu lásky v našom manželstve k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby som mu vždy dôveroval(a) a veril(a). Amen.