Preskočiť na obsah

Modlitba za šťastný život.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Pane Ježišu, odovzdávam ti celý môj život. Ďakujem ti, že si mi ho daroval, ako najväčší dar, i za všetky milosti. Ale teraz potrebujem uzdravenie. Pane, zasväcujem ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu aj telo. Prosím ťa, nauč ma milovať všetkých ľudí láskou, ktorá pochádza od teba.  

     Pane Ježišu Kriste, daj mi čisté srdce podľa tvojho srdca. Daj mi vytrvať v dobrom v každej ťažkej situácii a udeľ mi milosť, aby som dokázal odpustiť ľuďom všetky zranenia a krivdy. Aby som nestrácal(a) nádej na zmierenie. Očisti moje myšlienky, aby som vytrval vo svätosti a láske. Nech mi v tom pomáhajú každodenné modlitby, svätý ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť na Božskej liturgii  a časté prijímanie Eucharistie. Zaväzujem sa, že po každom páde do ťažkého hriechu vstanem vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále posilňoval milosťou plynúcou zo svätých sviatostí.   

    Pane Ježišu, buď jediným Pánom môjho života. Nauč ma ovládať svoje sexuálne vzrušenie a emócie, aby moja láska bola stála a verná až do smrti. Očisťuj moju lásku od sebectva, aby som vždy dokázal odpúšťať, neprechovával urážky a vytrvale sa modlil.

     Zaväzujem sa, že nikdy nebudem čítať, kupovať ani sledovať časopisy, programy, filmy a webové stránky s pornografickým obsahom, aby som si zachoval čisté srdce.

     Pane, prosím ťa, pomôž mi, aby som sa vyhýbal(a) všetkému, čo vytvára závislosť, zotročuje a nabáda k zlému. Presvätá Bohorodička Panna Mária, moja Matka, veď ma po ceste viery k jedinému žriedlu lásky v mojom živote k Pánovi Ježišovi Kristovi, aby som mu vždy dôveroval a veril. Amen.