Preskočiť na obsah

MODLITBA ZA UZDRAVENIE (o. Jozef WITKO OFM).

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

MODLITBA ZA UZDRAVENIE   (o. Jozef WITKO OFM).

Duchu Svätý, voláme ťa do nášho zhromaždenia, príď tu príď k nám. Tebe chceme otvoriť svoje srdcia, naše rodiny, naše manželstva, a miesta kde pracujeme. Chceme zažiť Tvoju moc, Tvoju prítomnosť. Vďaka Tebe a Tvojej pomoci túžime vyznať že Ježiš je náš Pán a Spasiteľ. Chceme povedať Ježišovi že ho milujeme.

     Duchu Svätým volám príď! Duchu Svätým volám príď!

     Buď ako oheň v mojej duši, buď ako oheň v mojej duši.

     Buď ako oheň v mojom tele, buď ako oheň v mojom tele rozpáľ ma.

Volajme z vierou! Duchu svätý príď, prosím Ťa, príď voláme Ťa. 

(modli sa v jazykoch ak nie tak len volaj teraz je ta chvíľa volaj z vierou)

Duchu svätý vstúp do mňa,  príď v svojej láske, príď v svojej moci, vstúp do mňa, vstúp do nás.

Pozri sa na kríž a uvedom si, že na dreve kríža sa uskutočnila naša spása. Prorok Izaiáš hovorí, že Ježiš zobral naše choroby, a slabosti, naše hriechy na seba. On ich zobral. Ale dnes každý z nás musí vedome odovzdať Ježišovi svoju chorobu, závislosť, svoje problémy.   Aj keď ich už Ježiš všetky zobral a zničil, to neznamená, že sme úplné uvoľnený. On urobil všetko čo bolo potrebné, teraz všetko záleží od nás.   Teraz každý z nás musí urobiť rozhodnutie odovzdať Ježišovi všetky choroby závislosti a problémy, všetko. Pamätajme, že Boh rešpektuje naše rozhodnutie. Ak mu odovzdáš všetko svoje utrpenie On ho zoberie od Teba, ale ak nie, tak Ti ho ponechá.

A tak teraz mu povedz: Drahý Ježišu, viem že si už na seba zobral všetky naše hriechy, závislosti, choroby a problémy a to vtedy, keď si znášal mučenie, zobral si na svoje ramená kríž a zomrel si na ňom. Preto Ti teraz slobodne a dobrovoľne odovzdávam svoj hriech, svoju závislosť, svoju chorobu. Prosím Ťa Ježiš o dar úplnej dôvery v Teba, aby som sa už nevracal k tomu, čo som už odovzdal Tebe. Pane Ježišu, bez Teba to nezvládnem. Zriekam sa toho všetkého, čo je vo mne a nepochádza to od Teba. Ďakujem Ti, že si myslel aj na mňa, keď si zomieral na kríži. Teraz, drahý Ježiš keď mám pred sebou Tvoje umučenie a smrť, aj keď nikdy úplne nepochopím to, čo si pre mňa vykonal, ako veľmi si trpel pre mňa, uvedomujem si svoj hriech a to všetko, čo môj hriech urobil Tebe. Pane Ježišu predovšetkým si uvedomujem a plne vnímam Tvoju veľkú lásku voči mne, túžiš ma úplne oslobodiť od zla. Predovšetkým to Ty túžiš po mojom oslobodení a uzdravení. Oslobodil si ma a uzdravil už vtedy, keď som ešte nebol na svete. Spasil si ma keď som ešte neexistoval. V Tvojej spáse je zahrnuté všetko čo potrebujem pre šťastný život už tu na tomto svete, pokiaľ nebudem s Tebou v nebi. Áno Ježišu, verím, že v Tvojej spáse som získal okrem odpustenia hriechov aj uzdravenie od každej choroby a utrpenia a oslobodenie od všetkého zla. Vďaka Ti za to Ježišu! Ďakujem Ti, Ježišu za Tvoju nepochopiteľnú lásku, Tvoju spásu, odpustenie, uzdravenie a oslobodenie. Ďakujem Ti, že toto všetko mi dávaš úplne zadarmo. Nie som schopný sa Ti za to dostatočne odvďačiť a preto z hĺbky srdca Ti ďakujem tak, ako som to schopný urobiť.

Predstav si teraz, ako prichádzaš ku krížu a odovzdávaš všetko zlo Ježišovi, prinášaš konkrétnu chorobu, konkrétnu závislosť, konkrétne problémy. Hovoríš, Ježiš Ty sa o to postaraj! On ich berie a ničí, odstraňuje ich navždy z Tvojho života. A na miesto toho dáva svoje uzdravenie, svoju radosť, svoj pokoj, svoju lásku a životnú pohodu. Toto všetko Ti dáva na každej Eucharistii. Preto sa sústreď na Neho a Jeho nekonečnú lásku, ako na to, čo potrebuješ.

Nebeský Otče, ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá sa zjavila v Tvojom synovi Ježišovi Kristovi v jeho umučení a smrti. Otče, ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorou nás neustále zahŕňaš, ktorá nás preniká a oživuje, ako vzduch ktorý dýcham, voda ktorú pijem. Vďaka Ti Otče za všetkých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Vďaka Ti za starostlivosť, za to že môžeme objavovať Tvoju nekonečnú lásku, ktorá sa najdokonalejším spôsobom zjavila v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Prepáč mi Otče, že som si to neuvedomil skôr, lebo som bol sústredený na svoje utrpenie a chorobu. V tom všetkom som nedokázal vidieť Tvoju prítomnosť. Preto teraz prichádzam k Tvojmu ukrižovanému Synovi, ktorý mi ukazuje, že tam kde je bolesť, tam kde je utrpenie a rany, tam je uzdravujúca milosť Božia. Nebeský Otče, prijímam tvoju milosť v svojej chorobe, ťažkých životných situáciách, problémoch. Buď zvelebený. Ďakujem Ti Otče za všetky situácie, v ktorých sa  ukázala slabosť mojej duše, za všetky nepokoje, obavy, strachy, starosti, nariekania, za každú nedôveru, neveru, za všetky moje chyby a omyly. Ďakujem  Ti Otče, že si to dopustil aby si mi ukázal všetky miesta cez ktoré ma zlo chcelo ovládnuť a odpútať od Teba.  Ďakujem Ti že môžem vzrastať v svätosti.

Kladiem (polož) svoju ruku na svoje srdce a prosím, aby si ju naplnil svojou milosťou. Otče dotkni sa mojej duše, mocou Ducha Svätého, ktorého tužím prijať do svojho života. Prijímam Tvojho Svätého Ducha do svojho života, do svojej duše. Odovzdávam mu svoje telo, nech sa stane Jeho svätyňou a to bez ohľadu na to, čo všetko zlé som spáchal, akých hriechov som sa dopustil, ako veľmi som sa otvoril zlú. Verím, že teraz prichádzaš a zaujímaš miesto, ktoré Ti patrí. Prijímam ťa do duše i do svojho Tela. Odteraz už nič, čo nepochádza od Teba nebude mať ku mne prístup, lebo Ty si strážcom toho domu, ktorým je moja duša a moje telo.

      Duchu Svätý, verím, že teraz prichádzaš. Lebo Ježiš povedal čokoľvek budete prosiť od môjho Otca on vám dá. Tým viac keď prosíme o Svätého Ducha. Preto verím a úplne Ti dôverujem Otče, že Tvoj Svätý Duch teraz prichádza a vstupuje do mňa a dáva do poriadku moje srdce, moje telo. Moja duša sa teší a raduje Tvojou prítomnosťou a nie uzdravením či oslobodením. Spievaj v srdci Bohu a raduj sa, teš sa a chváľ Boha. Keď máš chorú nohu, tak ho chváľ s chorou nohou (koleno, členok, vstavaj kľač, chrbát – pohybuj sa). Bože, nech Ťa zvelebuje celé moje Telo. Sústreď sa na Boha a nie na svoju chorobu.

Bože Ty si radosť môjho života! Ty si môj Pán! Aleluja!        

Ježišu často si sa prizeral na ľudí a hľadal si v nich vieru. A keď si ju našiel tak si uzdravoval. Znakom viery je radosť. Radosť z toho že prichádzaš. Neprichádzaš iba tu a teraz, ale prichádzaš do mojej rodiny, môjho manželstva, do mojej práce, mojich vzťahov. Chválim ťa zato Ježišu a zvelebujem. Dôverujem Ti a dúfam v Teba. Ty si mojim Bohom a Spasiteľom. Si môj Pán a všetko Ti patrí. Ja patrím Tebe. Túžim byť na Tebe závislý, aby každé rozhodnutie bolo podriadené Tvojej vôli. Verím, že Tvoja vôľa je moja spása, posvätenie a šťastie. Verím, že keď prijmem Tvoju vôľu, prijímam aj Tvoju moc, ktorá ma bude neustále posilňovať. Podriaďujem sa Tvojej vôli, lebo Ty liečiš moje telo a dušu. Tebe sa odovzdávam. Ty si môj Pán. V tejto chvíli sa zriekam všetkých vládcov, ktorý túžili ovládnuť môj život, zriekam sa zlých duchov, ako aj všetkých chorôb, zlých pocitov a stavov, každého strachovania sa a nariekania, nespokojnosti, zriekam sa tých vládcov, ktorý ma spútavali putami, smrteľnej úzkosti, smútku, choroby, beznádeje a rozpakov. Zriekam sa vládcov, ktorý úplne ovládli môj život, život mojej rodiny. Skrze vieru v Teba Pane a v Tvojom mene a v Tvojej moci, ktorú máš nado mnou Ťa prosím, ujmy sa vlády nado mnou, nad mojim životom, mojou rodinou. Zažeň všetkých doterajších vládcom a ujmy sa vlády. Príď Pane!

Ježišu sám si povedal, že keď nečistý duch vyjde z človeka blúdi po bezvodných miestach a hľadá pokoj a keď ho nenájde vracia sa naspäť, vidí že dom je čistý ale prázdny, vtedy sa vracia a berie ešte horších duchov prídu a žijú tam. Vyhlasujem, že môj dom, moja rodina, môj život už nie je opusteným domom kde chce prebývať zlý duch. Nesúhlasím s tým a odporujem tomu. Prosím Ťa Pane Ježišu Kriste Ty buď Pánom môjho domu, mojej rodiny môjho života. Odovzdávam Ti celý môj dom všetko čo mám, nič si nenechávam pre seba ani pre nikoho. Všetko je od teraz Tvoje. Viem, že toto rozhodnutie musím uskutočňovať každý deň a potvrdzovať ho svojim životom, preto Ťa prosím o milosť a silu aby som to dokázal, lebo bez Teba to nezvládnem. Pomôž mi vytrvať!

Pozri sa na mňa Nebeský Otče, ako sa teším a radujem, akú mám radosť že som Tvoj. Prijmi našu chválu a vďakyvzdanie, za uzdravenie ktoré sa stalo tu a teraz. Amen. Ďakujeme Ti Bože a chválime Ťa. Proces uzdravovania sa začal – tešme sa. On sa už nezastaví, nezadrží ho žiadne zlo. Zvelebujeme Pána Aleluja!