Preskočiť na obsah

Modlitba za uzdravenie od nádorového ochorenia.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Nebeský otče, prichádzam k Tebe, k Tvojmu oltáru milosti a lásky v mene Ježiša Krista, môjho Pána. Ďakujem ti že si mi odhalil svoj plán spásy a uzdravenia a dal si mi poznať pravdu, že Pán Ježiš Kristus naozaj vzal na seba všetky moje choroby a prijal každú moju bolesť, aby som bol úplne uzdravený. Jeho telo mučili, bol zbitý na nepoznanie. Jeho tvár sa nepodobala človeku, celý bol pokrytý jazvami. Ja viem, že všetky moje choroby boli zložené na Neho. On trpel za mňa, aby som bol oslobodený od hriechu a každej bolesti a choroby. Ďakujem Ti Pane Ježišu za to všetko.

Nebeský Otče, ďakujem Ti, že Kristus vzal na seba moje bolesti a choroby. Som vďačný, za uzdravenie skrze Jeho rany a už viac nemusím znášať utrpenie a choroby. Je to naozaj tak. Moje telo je chrámom Svätého Ducha, v ktorom všetko ohlasuje Tvoju slávu. Kde je Duch Pánov, tam je uzdravenie od každej choroby. Aj duch nádorového ochorenia  (rakoviny) nemá právo žiť v mojom tele, ktoré je chrámom Svätého Ducha. Som zdravý v mene Pána Ježiša Krista.

Prosím Ťa Pane, osvieť ma svojim svetlom, lebo tam kde žiari Tvoje svetlo zaniká tma, tam je život, tam nie je miesto pre nádor. Nádor, nepatri ti  žiadna časť môjho tela, nemáš miesto vo mne, ja som Boží vykúpený krvou Ježiša Krista. V Jeho mene nádor opustil moje telo. Bože môj naplní môj život svojou Svätou prítomnosťou. Nebeský Otče, prichádzam k Tebe s vierou lebo Ty si verný svojmu Slovu a  plníš všetky svoje prisľúbenia. Ty si povedal: Ja som Boh Tvoj u lekár. Nespolieham sa na lekárov a lieky ale všetku svoju nádej vkladám do Teba, Všemohúci Bože. Tak veľmi Ťa potrebujem. Si môj život, veľmi ťa milujem. Ďakujem Ti za moc, ktorú si mi dal  nad všetkými démonmi a chorobami (Lk 9,1). Odstraňujem nádor, ktorý ma núti trpieť. Odporujem  démonickému útlaku a nádorovému ochoreniu v mene Ježiša Krista.

 V mene Pána Ježiša Krista zväzujem tento nádor a prikazujem mu aby ustúpil preč.

V mene Pána Ježiša Krista prikazujem, aby ma zanechal.    

V mene Pána Ježiša Krista prikazujem, aby ustúpili všetky symptómy nádorového ochorenia, ktoré sa nachádzajú vo mne.

V mene Pána Ježiša Krista prikazujem a vykoreňujem nádor, lebo je napísane: každú rastlinu, ktorú nezasadil môj Nebeský Otec vykorením. (Mt 15,13). Naliehavo prosím nech vstúpi Duch života do každej bunky môjho tela. Duch Života naplň ma úplne a bezo zvyšku.

      Prikazujem nech sa skloní a ustúpi nádor pred menom Pána Ježiša Krista.

Bože môj poslal si Svoje Slovo a uzdravil si ma, poslal si Svoje Slovo a zachránil si ma pred hrobom. (Ž 106:20). Ďakujem Ti za to. Prosím Ťa o milosť prežiť v plnosti roky svojho života na tomto svete. Vylej na mňa svoju milosť a uzdravujúce pomazanie. Nech sa v mene Pána Ježiša Krista stane v tejto chvíli zázrak uzdravenia. Veď nie márnou bola Tvoja obeta a všetko Tvoje úsilie. Všetko si to urobil pre mňa. Upevni moju vieru, pomôž mi povzniesť sa ponad  okolnosti spojené s nádorovým ochorením. Naplň ma svojou mocou Bože.

Verím v Tvoje Slovo a spolieham sa na Tvoj prísľub uzdravenia môjho tela. Ježišu Ty si počiatok a plnosť mojej viery. Daruj mi vieru, ktorá mi pomôže dosiahnuť prísľub môjho uzdravenia. Daruj mi osobné zjavenie môjho uzdravenia, daruj mi Tvoje Slovo, ktoré mi pomôže plne Ti dôverovať v tejto situácii Pane. V mene Pána Ježiša Krista zväzujem ducha  pochybnosti a prikazujem mu, nech odíde odo mňa. 

     Pane Ježišu Kriste – Ty si môj Pán a Spasiteľ. Tvoj život – je mojim životom. Tvoje zdravie – je mojim zdravím. Som vykúpený. Som uzdravený. Všetko staré sa pominulo teraz nastalo nové.  Život Pána Ježia Krista a jeho moc teraz pôsobí vo mne, uzdravuje ma a obnovuje. Som nesmierne vďačný, že pôsobením Tvojej moci ustupuje a vzďaľuje sa duch nádorového ochorenia Ježišu Kriste. Nech Božské uzdravenie v mojom tele oslavuje Tvoje Presväté meno. Chvála a sláva Tvojmu menu môj Bože! Nebeský Otče, ďakujem Ti, že si vypočul moju modlitbu a dal si mi odpoveď. Ďakujem a oslavujem Teba môj Bože. Amen.