Preskočiť na obsah

Modlitba za vnútorné uzdravenie.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Modli sa nahlas vo viere povedz: “Pane Ježišu, teraz sa chcem modliť ako najlepšie viem“.

         Maj dôveru! Buď uvoľnený ako dieťa. Pozeraj v duchu na Ježiša. On je tu. Sadni si teraz, tak

          aby si dvadsať minút vydržal. Aby Ježiš mohol celú tvoju minulosť uzdraviť.

MODLITBA   ZA   VNÚTORNÉ    UZDRAVENIE.

(duchovno – duševno – citové )

Drahý Ježišu! Pozdravujem Ťa ! Je to zázračné ,že si prišiel ku mne. Lebo bez teba, drahý

Ježiš, nemôžem nič urobiť, nemôžem sa uzdraviť ani zachrániť. Ale mám veľkú radosť, že si

si ma vybral ,aby som tu teraz mohol byť pre teba a aby si ma mohol uzdraviť.

Milý Ježišu, najprv ťa prosím ,aby si uzdravil všetky rany ,ktoré som zdedil po mojich

zomrelých predkoch. Ježišu, ale ja chcem z celého môjho srdca odpustiť týmto mojim predkom.

Ty poznáš tieto rany a choroby. Ježišu, pretrhni každý negatívny vplyv mojich predkov na mňa.

Voveď ich do neba!

Najdrahší Ježišu ,ty si bol prítomný pri mojom počatí v lone mojej matky. Ty si si ma želal.

Ty si ma chcel. Ty si bol rád, že som bol počatý v lone mojej matky. Ďakujem ti, že si bol

pri tom. Ty si mojou  matkou a mojím otcom. Od momentu môjho počatia si ma ochraňoval

miloval a chcel. Ježišu ,odpúšťam mojím rodičom ak ma nepočali z lásky. Dôležité je, že ty

si ma počal z lásky.

Potom ti ,Ježišu ,odovzdávam tých deväť mesiacov v lone mojej matky. Ty si bol pri tom,

keď moja matka prežívala stresy. Keď bola možno chorá. Ak ma možno niekto nechcel.

Ty si ma chcel. Ty si povedal: „ Ži ,lebo ja si ťa žiadam!“ Som želané dieťa. Vďaka ti Ježišu!

Odpúšťam teraz svojim rodičom a všetkým ľuďom okolo mňa počas deväť mesiacov. Teraz

je týchto deväť mesiacov s úplnou istotou v tvojich rukách. Ty si ma chcel. Ty si mi pošepkal:

Ži ,lebo ja ťa mám rád!“ Ježišu, tvoja istota, tvoja nežnosť, tvoja láska bola pri mne počas

celých deväť mesiacov.

Potom, Ježišu, prosím ťa, aby si uzdravil čas môjho zrodu. Aj keď to bolo ťažké ,ty si bol

pri tom. Ty si ma chcel  a očakával. Ty si bol pri tom a ochraňoval si ma. Odpúšťam

gynekológom a sestrám, ak som mnou nezachádzali s láskou. Odpúšťam všetkým, ktorí prežili

sklamanie z môjho narodenia. Ale ty si bol rád , že som sa narodil. Ty ma potrebuješ. Ďakujem

ti, že si ma ochránil a bol si vtedy pritom. Ty si bol ten pravý gynekológ a môj pravý otec.

Vďaka ti…!

Najmilší Ježišu, teraz ti odovzdávam prvých sedem rokov môjho života. Ty ,Pane ,poznáš

všetko ,čo sa stalo, najmä v prvých troch rokoch. To je v mojom  podvedomí, ale ty poznáš

každú ranu a stres. Ježišu, pri každom strese a strachu bol si ty prítomný. Ty si bol pri tom,

keď som bol sám a smutný. Spolucítil si so mnou. Odpúšťam všetkým ,ktorí mi v týchto prvých

siedmich rokoch nejako ublížili. Tebe ,Ježišu, odovzdávam všetky zranenia z tých rokov, aby si

ich uzdravil svojou láskou. Ďakujem ti, že teraz môže byť moje detstvo úplne uzdravené. Už

nemusím plakať, pretože je to radosť, že si bol aj vtedy pri mne a ochraňoval si ma. Zranenia si

dopustil, ale mňa si neopustil. Ježišu, ďakujem ti , že ich teraz uzdravuješ. Ty si môj najlepší

priateľ a lekár. Škoda, že na to tak často zabúdam….

Potom ti odovzdávam roky od siedmeho do pätnásteho. Ty si bol vždy pri tom, keď som

chodieval do školy, aj keď som bol v puberte, keď som bol neistý v dôsledku pohlavného

dozrievania. Ty si ma ochraňoval. Ty si ochraňoval moje telo, moju dušu a môjho ducha.

Aj keď bolo niečo zranené ty si bol pri tom. Teraz to uzdravuješ. Ďakujem! Chcem všetkým

odpustiť, ktorí mi ublížili v týchto rokoch… Ďakujem ti ,Pane, že si bdel aj nad dozrievaním

mojej sexuality a nežnosti….

Potom ti , Ježišu, odovzdávam svoj život medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom.

Keď som bol na učilišti, na strednej škole ,alebo na fakulte, alebo v manželstve, alebo v práci.

Ty si bol stále pri tom –pri každej rane a každom sklamaní .Ty mi hovoríš:“ Neboj sa. Ja som

bol pri tebe, aj teraz som pri tebe. Som za teba, nie proti tebe. Veríš, že ťa tak milujem? Túžim

po tom, aby si mi naozaj uveril, že som tvojím veľkým priateľom. Nikdy ťa nebudem súdiť, ani

ťa neodsúdim, pretože ťa mám rád. Potrebujem ťa! Očistím ťa i uzdravím.“ Ježišu, ďakujem ti,

že si bol pri mne i v mojom manželstve, že si so mnou i v práci, že si bol pri mne v mojom živote

v najťažších chorobách. Ďakujem ti , že si teraz tu! Ježišu, odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili

medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom .Odovzdávam ich do tvojich rúk. Uzdrav a ich!

Mojich rodičov, svokrovcov, profesorov, manžela- manželku ,moje deti, súrodencov, mojich

príbuzných. Ježišu, teraz je všetko v tvojich rukách.

Napokon ti , Ježišu odovzdávam svoj život od dvadsiateho piateho roku až do dnešného dňa

a až do smrti. Odovzdávam ti každý hriech v mojom živote. Všetky sklamania , rany, spory.

Všetko, čo som zlé vykonal. Odovzdávam ti , Ježišu všetky slová, ktoré som mal proti tebe….

Ty ma poznáš a miluješ ma. Ostávaš mi verný a dávaš mi svoj život .Vďaka ti ,dobrý Ježišu!

Odpúšťam všetkým, ktorí mi v týchto posledných rokoch doterajšieho života ublížili. Ježišu,

odpúšťam najmä mojim rodičom, môjmu manželovi- manželke…Chcem odpustiť aj mojej

Cirkvi, škole, štátu. Chcem odpustiť aj sám sebe…Vďaka ti , Ježišu, teraz viem ,že celý môj

život je v tvojich rukách. Viem ,že si bol stále pri mne ,pri každej chorobe, rane. Ty budeš pri

mne i v budúcnosti, vždy aj v každom nebezpečenstve. Aj keď budem zomierať , budeš pri mne.

Nepôjdem sám do smrti. Všetci ma opustia, ale ty zostaneš pri mne. Ty si skutočne mojím

najlepším priateľom.

Teraz ťa prosím , Ježišu, aby si uzdravil celú moju rodinu…Ježišu, uzdrav teraz moje

manželstvo….Uzdrav, Ježišu aj moju farnosť….Uzdrav všetky moje vzťahy k ľuďom….

Vďaka ti! Teraz viem , Ježišu ,že život je pekný, pretože ty žiješ. Teraz viem ,že môžem vždy

prísť k tebe.

Ježišu ďakujem ti teraz ,že si ma tu uzdravil! ,že aj v budúcnosti ma budeš uzdravovať.

Vlož teraz , Ježišu, svoje ruky na mńa a vypros mi od svojho Otca Ducha Svätého. A všetky

dary Ducha. Ale ešte viac, všetko ovocie Ducha: vieru, nádej, lásku ,radosť ,pokoj, vernosť,

trpezlivosť, pokoru. Daj mi silu svojho Ducha! Verím v Boha…….

                     Koniec modlitby. Modliť sa aspoň 60-90 dní, každý deň!

 Túto modlitbu sa modli, kým nepocítiš ,že si nové stvorenie, tak ako si to teraz urobil.

 Každý pre seba doma. Chorobu viery musíme liečiť 60-90 dní. Treba vytrvať vo vnútornom

 Uzdravovaní.

               Okrem tejto modlitby sa treba modliť za uzdravenie vzťahov :

1X Otče náš…..

1mesiac – blízky človek, hnevník;

7 dní – cudzí človek;

                Vždy povedz nahlas : „Pane Ježišu uzdrav vzťah medzi mnou a……

                (mojím manželom, mamou, bratom, atď)

.   

Autor: o Tomislav Ivančič – „Vnútorné oslobodenie a uzdravenie- Východisko šťastného

života.“ Upravené ako samostatná modlitba pre jednotlivca. Strana č.50