Preskočiť na obsah

Modlitba zasvätenia sa svätému Jozefovi.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

    Presvätý Jozef, pestún Pána Ježiša, plný (á) dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem. Zasväcujem Ti celý svoj  život  a  smrť, svoju myseľ, svoju dušu, srdce i svoje schopnosti, radosť, trápenia, úspech i neúspech, všetko. Všetko čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je  Tvojím  majetkom  a  vlastníctvom. Bez  akejkoľvek  výhrady  Ťa nechávam vládnuť nado mnou, man mojou rodinou a nad všetkými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma  vedieš  a  ochraňuješ. Presvätý  Jozef, sľubujem Ti, že Ti budem zasväcovať obety  a  snaženia  celého  dňa,  že  sa  budem  s láskou k Tebe  modliť, oslavovať Tvoju  pamiatku  a tak  uzmierovať VŠEMOHÚCEHO PÁNA  A BOHA   za všetky urážky i Tebe spôsobené  bolesti. Svätý  Jozef, vyberám  si  Ťa  za  svojho patróna a  obhajcu, správcu  svojej  duše a  desať Božích  prikázaní, ako program svojho života. Svätý Jozef, Tvoj (a) som teraz i na veky. Skrze  Teba  a  s  Tebou  chcem  navždy  patriť Ježišovi. Amen. Tak  mi  Pán  Boh  pomáhaj.