Preskočiť na obsah

Modlitby po svätom prijímaní (z liturgikona)

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Keď prijmeš dobrodenia z darov životodarných tajomstiev,

spievaj, dobroreč a chváľ Boha z celej sily a vrúcne z duše povedz Bohu toto:

   Sláva tebe, Bože. Sláva tebe, Bože. Sláva tebe, Bože.

Taktiež túto modlitbu dobrorečenia:

   Dobrorečím ti, Pane, Bože môj, že si neodvrhol mňa hriešneho, ale dovolil si mi účasť na tvojich sviatostiach. Dobrorečím ti, lebo si mne nedôstojnému dovolil prijať tvoje prečisté a nebeské dary. Veď ty, Vládca, milujúci človeka, si pre nás zomrel a vstal z mŕtvych a daroval si nám tieto vznešené a životodarné sviatosti na konanie dobrých skutkov a posvätenie našich tiel i duší. Daj, aby aj mne boli na uzdravenie duše i tela, na odvrátenie všetkej zloby, na osvietenie zraku môjho srdca, na upokojenie mojich duševných síl, na pevnosť viery, na nepokryteckú lásku, na naplnenie múdrosti, aby som zachovával tvoje sväté prikázania, na rozmnoženie tvojej božskej milosti a na dosiahnutie tvojho kráľovstva. Ony nech ma zachovajú v tvojej svätosti, aby som ustavične pamätal na tvoju dobrotu a nech viac už nežijem pre seba, ale pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca. A takto, keď raz budem odchádzať z tohto života v nádeji na večný život, vojdem do ustavičného pokoja, kde neprestajne znie hlas plesajúcich a kde nekonečné šťastie napĺňa tých, čo hľadia na nevýslovnú krásu tvojej tváre. Lebo ty si opravdivá túžba a nevýslovná radosť tých, čo ťa milujú, Kriste, Bože náš, a teba ospevuje všetko stvorenie po všetky veky. Amen.

Modlitba svätého Bazila Veľkého:

   Vládca, Kriste Bože, kráľ vekov a Stvoriteľ všetkého. Ďakujem ti za všetko, čo si mi preukázal, za dobrodenia a za tvoje prečisté a životodarné sviatosti. Preto ťa prosím, dobrotivý a láskyplný, zachovaj ma v tvojej ochrane a skry ma v tôni tvojich krídel. Daruj mi, aby som s čistým svedomím až do posledného dychu dôstojne prijímal tvoje sviatosti na odpustenie hriechov a pre večný život. Lebo ty si chlieb života, prameň svätosti a darca šťastia a tebe vzdávame slávu s Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba svätého Jána Zlatoústeho:

   Kriste Bože, tajomným spôsobom si mi dal účasť na tvojom prečistom tele a drahocennej krvi. Ospevujem ťa a dobrorečím, klaniam sa ti a oslavujem ťa, zvelebujem tvoju spásu, Pane, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba svätého Jána Damaského:

   Bože, Bože môj, plápolajúci a neviditeľný oheň, ktorý napája aj plam svojich anjelov. Ty si mi z nevýslovnej lásky dal za pokrm svoje prečisté telo a tým si mi dal účasť na tvojom božstve skrze prijatie tvojho tela a drahocennej krvi. Prenikni celé moje telo a dušu, všetky moje kosti a spáľ moje hriechy, osvieť moju dušu, rozjasni moju myseľ, posväť moje telo a urob si vo mne príbytok spolu s tvojím požehnaným Otcom i presvätým Duchom, aby som aj ja bol v tebe naveky na prosby tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých. Amen.

Iná modlitba:

   Pane Ježišu Kriste, Bože náš, nech mi je tvoje sväté telo na život večný a tvoja drahocenná krv na odpustenie hriechov. Toto dobrorečenie nech mi je na radosť, zdravie a veselosť. A pri tvojom hroznom druhom príchode daj mne hriešnemu stáť po pravici tvojej slávy na prosby tvojej prečistej Matky a všetkých svätých.

Modlitba k presvätej Bohorodičke:

   Presvätá Vládkyňa, Bohorodička, svetlo mojej zahmlenej duše. Moja nádej, ochrana, útočište, potecha a radosť. Dobrorečím ti, lebo si mňa nehodného urobila účastným na prečistom tele a drahocennej krvi tvojho Syna. Ty, ktorá si porodila pravé svetlo, osvieť teraz duchovný zrak môjho srdca. Ty, ktorá si porodila prameň nesmrteľnosti, oživ mňa usmrteného hriechom. Milostivá a láskavá Matka milosrdného Boha, zmiluj sa nado mnou a daj mi zľutovanie, skrúšenosť v srdci, pokorné zmýšľanie a povznes ma z mojich hriešnych myšlienok. Dovoľ, aby som až do posledného dychu prijímal bez odsúdenia posvätenie z prečistých sviatostí na uzdravenie duše aj tela. A daruj mi slzy kajúcnosti a slzy vyznania, aby som ťa ospevoval a chválil po všetky dni svojho života, lebo požehnaná a preslávna si na veky. Amen.

Koniec modlitieb po svätom prijímaní.