Preskočiť na obsah

PRVÁ HODINKA (ČAS)

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Kňaz:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa.  Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz:  Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Ak sa 1. hodinka (čas) pripája k utierni, po jej skončení nasleduje Poďte, pokloňme sa:  a hneď žalmy.

5. žalm

Pane, počuj moje slová, – všimni si moje vzdychanie.

Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. – Veď k tebe, Pane, sa modlím,

za rána počúvaš môj hlas, – za rána prichádzam k tebe a čakám.

Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, – zlý človek nepobudne pri tebe,

ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. – Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,

ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. – Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.

No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu – a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, – urovnaj svoju cestu predo mnou.

Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; – ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti.

Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; – vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, – a naveky nech jasajú.

Chráň ich a nech sa radujú v tebe, – čo tvoje meno milujú.

Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, – ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

89. žalm

Pane, stal si sa nám útočišťom – z pokolenia na pokolenie.

Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, – ty, Bože, si od vekov až naveky.

Človeka vraciaš do prachu – a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“

Veď tisíc rokov je u teba – ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.

Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; sú ako bylina v rozpuku: – ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá.

Hynieme vskutku pre tvoj hnev – a desí nás tvoje rozhorčenie.

Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak – a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni – a naše roky plynú ako vzdych.

Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov – a ak sme pri sile, osemdesiat.

No zväčša sú len trápením a trýzňou, – ubiehajú rýchlo a my odlietame.

Kto pozná silu tvojho hnevu – a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

A tak nás nauč rátať naše dni, – aby sme našli múdrosť srdca.

Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? – Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Hneď zrána nás naplň svojou milosťou – a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, – za roky, keď sme okusovali nešťastie.

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom – a ich deťom tvoja nádhera.

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; – upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

100. žalm

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, – zahrať ti, Pane, na harfe. Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;

Kedyže prídeš ku mne? – Chcem kráčať v nevinnosti srdca uprostred svojej čeľade.

Nesprávne predsavzatia si nerobím, – podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.

Skazené srdce sa mi prieči, – zlomyseľníka nechcem znať.

Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. – Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.

Moje oči hľadajú verných v krajine, – aby prebývali so mnou.

Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. – V mojom dome nebude bývať pyšný človek a luhár neobstojí pred mojimi očami.

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine – a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Po žalmoch ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože. (3 razy)

Pane, zmiluj sa. (3 razy)

Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca.

I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? – Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. – Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. – Pannou, lebo si zostala neporušená. – Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. – Jeho pros za spásu našich duší.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) namiesto tropára dňa či svätca nasledovný tropár, 6. hlas: Za rána počúvaš môj hlas, – môj kráľ a môj Boh.

1. verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.

Tropár: Za rána počúvaš:

2. verš: Veď k tebe, Pane, sa modlím.

Tropár: Za rána počúvaš:

Sláva: I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná:

Ľud: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; – nech ma neovláda nijaká nepravosť. – Chráň ma pred ohováračmi – a budem zachovávať tvoje príkazy. (Počas veľkého pôstu dvakrát.)

Vyjasni tvár nad svojím služobníkom – a nauč ma svojim ustanoveniam. (Počas veľkého pôstu dvakrát.)

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou – a nech ta velebím deň čo deň. (Počas veľkého pôstu trikrát.)

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Kondak dňa alebo sviatku alebo svätca.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondaku tieto tropáre, 4. hlas:

Rýchlo nás predíď, Kriste, Bože náš, – kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, – ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. – Svojím Krížom vyhub tých, Čo povstávajú proti nám, – nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných; – na príhovor Bohorodičky, – jediný Milujúci človeka.

Sláva: Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, – Vychovávateľ nerozumných a Ochranca chudobných, – upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. – Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, – veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: – „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým“.

I teraz: Hlasne ospevujme preslávnu Božiu Matku – svätejšiu ako svätí anjeli. – Srdcom i ústami vyznávajme, že je Bohorodička, – lebo skutočne porodila vteleného Boha – a neprestajne sa modlí za naše duše.

V nedeľu berieme ypakoj príslušného hlasu.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 40 ráz.

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.

Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Kňaz: Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Koniec prvej hodinky (prvého času).

Texty podľa knižky Hore srdcia (Prešov 2002) a oficiálneho cirkevnoslovanského vydania (Rím 1962).

Hodinky (časy) na Paschu a vo Svetlom týždni sa modlíme osobitným spôsobom.