Preskočiť na obsah

Sedem bolestí a sedem radostí svätého Jozefa

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Svätý Jozef, pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosíme, príď nám na pomoc s veľkou mocou, ktorá ti bola Bohom udelená.

1. Svätý Jozef, bolestne ťa zarmútila skutočnosť, keď si mal opustiť svoju milovanú snúbenicu, naplnila ťa však neopísateľná radosť vtedy, keď ti anjel oznámil tajomstvo Božieho vtelenia. Pomôž aj nám správne sa rozhodnúť, aby sme s Ježišom a Máriou žili opravdivý kresťanský život. Otče náš… Raduj sa … Sláva Otcu…

2. Svätý Jozef, zarmútila ťa chudoba, v ktorej sa malo narodiť Božie Dieťa, nesmierne sa však tešilo tvoje srdce za ožiarenej svätej noci pri chválospeve anjelov. Pomôž aj nám oslavovať  Boha v jeho velebnosti. Otče náš,  Raduj sa,  Sláva Otcu…

3. Svätý Jozef, s bolesťou si prežíval obriezku Božieho Syna, naplnila ťa však hlboká radosť, keď si ho nazval menom Ježiš. Chráň nás pred ťažkým hriechom a pomôž nám radostne nosiť v srdci sväté mená Ježiš a Mária.Otče náš. Raduj sa Sláva Otcu.

4. Svätý Jozef, veľmi ťa zarmútila predpoveď Simeona o utrpení Ježiša a matky Márie, o to viac ťa potom potešilo každé víťazstvo Božieho Syna. Posilni nás, prosíme, aby sme tiež víťazne došli k cieľu svojho života. Otče náš… Raduj sa … Sláva Otcu…

5. Svätý Jozef, poslušne a starostlivo si vzal Dieťa a jeho matku pri úteku do Egypta, veľká však bola tvoja radosť, že Boh sám stojí pri vás. Oddiaľ od nás každé nebezpečenstvo, aby sme nepodľahli nepriateľovi našej spásy, ale zjednotení s Ježišom a Máriou vždy plnili vôľu nebeského Otca. Otče náš…Raduj sa… Sláva Otcu

6. Svätý Jozef, bolestne ťa prenikol strach pred nástupcom Herodesa po návrate z Egypta, anjelova zvesť o tom, že sa máš vrátiť do Nazareta, ti však priniesla radosť. Ochraňuj nás, prosíme, pred nepokojom a strachom a vypros nám veľkú dôveru v Božiu prozreteľnosť. Otče náš… Raduj sa … Sláva Otcu…

7. Svätý Jozef, v úzkosti s Máriou hľadal strateného Ježiša, naplnila ťa však radosť, keď si ho po troch dňoch našiel v chráme. Vrúcne ťa prosíme, nedovoľ, aby sme zotrvávali v stave ťažkého hriechu, ale nech sa čím skôr vo sviatosti zmierenia vrátime k Bohu. Otče náš… Raduj sa … Sláva Otcu..