Preskočiť na obsah

TRETIA HODINKA (ČAS)

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Kňaz:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa.  Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz:  Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

16. žalm

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, – všimni si moju prosbu pokornú.

Nakloň sluch k mojej modlitbe, – čo plynie z perí úprimných.

Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; – tvoje oči vidia, čo je správne.

Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, – skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť.

Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. – Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.

Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, – aby moje nohy nezakolísali.

K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vypočuješ. – Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.

Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, – ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba.

Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí – pred bezbožnými, čo ma sužujú.

Obkľučujú ma nepriatelia, – zatvárajú si bezcitné srdcia, ich ústa spupne hovoria.

Už pristupujú a už ma zvierajú, – očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.

Sú ako lev pripravený na korisť, – ako levíča, čo čupí v úkryte.

Povstaň, Pane, predíď ich a zraz, – svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,

svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, – pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.

Zo svojich zásob im naplň žalúdok, – nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.

Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár – a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

24. žalm

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, – tebe dôverujem, Bože môj:

Nech nie som zahanbený – a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. – Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty – a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, – lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie – a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, – ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.

Pán je dobrý a spravodlivý: – ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu – a tichých poúča o svojich cestách.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť – pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

Pre tvoje meno, Pane, – odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? – Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša – a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

Pán bude dôverným priateľom tým, Čo sa ho boja, – a zjaví im svoju zmluvu.

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, – veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, – lebo som sám a úbohý.

Uľav mi v úzkosti srdca – a vytrhni ma z mojich tiesní.

Pozri na moju pokoru a na moje trápenie – a odpusť mi všetky priestupky.

Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli – a nenávidia ma ukrutne.

Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; – nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, – veď sa pridŕžam teba.

Bože, vysloboď Izraela – zo všetkých jeho súžení.

50. žalm

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje veľké milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti – a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil – a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku – a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil – a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom – a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; – umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy – a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách – a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia – a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery – a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete, – ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; – Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, – vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; – potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Po žalmoch ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože. (3 razy)

Pane, zmiluj sa. (3 razy)

Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca.

I teraz: bohorodičník: Bohorodička, ty si pravý vinič, – z ktorého nám vyrástol plod života. – K tebe sa modlíme: Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, – aby sa zmiloval nad našimi dušami.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) namiesto tropára dňa či svätca nasledovný tropár, 6. hlas: Pane, ty si o tretej hodine – zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. – Neodním ho od nás, Dobrý, – no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.

1. verš: Bože, stvor vo mne srdce čisté – a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Tropár: Pane, ty si o tretej hodine:

2. verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho Svätého Ducha.

Tropár: Pane, ty si o tretej hodine:

Sláva: I teraz: bohorodičník: Bohorodička, ty si pravý vinič:

Ľud: Pán, Boh, je požehnaný, požehnaný je Pán deň čo deň; Boh našej spásy nám daruje úspech; náš Boh je Boh, ktorý zachraňuje.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Kondak dňa alebo sviatku alebo svätca.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondaku tieto tropáre, 8. hlas:

Požehnaný si, Kriste, Bože náš, – rybárov si urobil nado všetko múdrymi, – keďže si im zoslal Ducha Svätého, – a cez nich si celý svet ulovil, – Milujúci človeka, sláva tebe.

Sláva: Keď zostúpil Najvyšší, – pomiatol jazyky a rozdelil národy. – Teraz však rozdáva ohnivé jazyky – a všetko povoláva k jednote. – Preto jednohlasne – oslavujme presvätého Ducha.

I teraz: Ty si nádej, zástankyňa a útočisko kresťanov, – pevná hradba a pre nevládnych tichý prístav, prečistá Bohorodička. – Ty zachraňuješ svet svojou neprestajnou modlitbou, – pamätaj i na nás, preslávna Panna.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 40 ráz.

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.

Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.

Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Pane, zmiluj sa. 12 ráz.

Kňaz: Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ak sa ihneď po tretej hodinke modlíme šiestu, neberieme prepustenie, ale začíname modlitbou Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Koniec tretej hodinky (tretieho času).

Hodinky (časy) na Paschu a vo Svetlom týždni sa modlíme osobitným spôsobom.