Preskočiť na obsah

Rozbehli sme pastoráciu rodín, detí a mládeže

Zverejnené 29.11.2022.

Od septembra 2021 sme v našej farnosti začali realizovať aktivity, ktorých cieľom je aktívne prispieť k budovaniu farskej komunity. Zamerané sú v prvom rade na deti a mládež no ich presah ma aj do rodín. Začali sme pravidelnými piatkovými stretkami a nácvikmi detsko-mládežníckeho zboru, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou svätých liturgií. Hlavným cieľom týchto stretnutí je nie len tráviť spoločný čas, ale predovšetkým budovanie priateľstiev, formovanie a vytváranie spoločenstva.

Po spustení multifunkčného ihriska v obci v júny 2022, sme pridali aj športové stretnutia detí, ktoré sa spravidla konajú každú stredu po svätej liturgii a v zimných mesiacoch ich nahradili miništrantské stretká v našom chráme.

Vyvrcholením tejto našej práce s deťmi a mládežou bolo zorganizovanie prvej farskej víkendovky, ktorá sa konala posledný júnový týždeň. Nie len pri nej, ale aj pri všetkých stretkách, ktoré prebiehajú sú nenahraditeľní naši animátori.

Aj celé rodiny v našej farnosti, majú možnosť stretávať sa a prispievať tak k budovania komunity. Pravidelne sa stretávajú rodičia detí, ktoré sa v danom období chystajú na prvú svätú spoveď, spoločne sme strávili čas na farskom dni pod Bralom či na farskej púti do Ľutiny.

Snažíme sa pre deti, mládež ale aj celé rodiny, vytvárať priestor, kde môžu zdieľať svoje radosti aj starosti a kde nájdu podporu a povzbudenie tak potrebné pre každodenný život.

Tieto naše aktivity boli podporené z rozpočtu prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Rodinný samospráva. Ďakujeme.