Preskočiť na obsah

Modlitby otcov

MODLITBOVÉ  SPOLOČENSTVO

“ MODLITBY  OTCOV „   

Vás srdečne pozýva

NA MODLITEBNÉ

STRETNUTIA

do Gréckokatolíckeho chrámu

v  Sečovskej  Polianke,

     každý pondelok po večernej liturgii

   v zime o 18:00

  v lete o 19:00.

Pán Boh požehnáva každú rodinu v prvom rade cez manžela a otca, lebo v 1. liste Korinťanom, v 11. kapitole, v 3. verši sv. Pavol píše: „Chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.“  Účasťou na modlitbách otcov dáva muž najavo: Buď mojou hlavou, Pane Ježišu Kriste, riaď celý môj život i moju rodinu. Ďalej sv. Pavol v 1. liste Timotejovi

v 2. kapitole, v 8. verši píše: „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.“  Práve na modlitbách otcov sa presne toto deje: modlíme sa tam a dvíhame k Bohu svoje čisté ruky bez hnevu a hádok. A toto Pán Boh vždy odplatí mnohými darmi. Vykročte, muži, otcovia a starí otcovia na naše pondelkové „modlitby otcov“, ako kráľ Dávid, ktorý sa v 21. žalme modlí: „Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z Tvojej spásy. Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol. Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata. Prosil si od Teba život a Ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy a naveky.“