Preskočiť na obsah

Modlitba k Panne Márii Karmelskej

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Preblahoslavená a nepoškvrnená Panna Mária, skvost hory Karmel, ty milostivo pozeráš najmä na toho, kto nosí tvoje posvätné rúcho; pozri milostivo aj na mňa a prijmi ma pod svoj ochranný plášť. Svojou mocou posilňuj moju slabosť, svojou múdrosťou osvecuj tmu mojej duše a rozmnož vo mne vieru, nádej a lásku. Ozdob moju dušu milosťou a cnosťou, aby tvoj nebeský Syn nachádzal vo mne svoje zaľúbenie.
Buď vždy pri mne, poteš ma svojou prítomnosťou v hodine mojej smrti a priveď ma ako svoje dieťa k najsvätejšej Trojici, aby som ťa mohol v nebi chváliť a uctievať na veky vekov. Amen. Raduj sa… a Sláva Otcu…

Modlitba za bratov a sestry škapuliarskeho bratstva

Preblahoslavená Panna Mária, významným cieľom nášho bratstva a našich zhromaždení je modliť sa navzájom jeden za druhého. Pokorne ťa prosíme, aby si nás milostivo zahrnula pod svoju materinskú ochranu. Zahaľ nás, svojich služobníkov a služobnice, svojím ochranným plášťom. Vypros nášmu bratstvu potrebné milosti, osvieť nás, aby sme sa vyhli nástrahám zlého ducha. Odvráť od nás na pozemskej púti všetko, čo škodí telu a najmä duši. Nech na našom pozemskom diele spočinie Božie požehnanie. V poslednej hodine nášho života nám pomáhaj úprimne oľutovať všetko zlé, čo sme urobili. Po smrti sa za nás prihováraj pri Božom súde a prilož svoje veľké zásluhy k našim nepatrným dobrým skutkom. Pomáhaj nám svojím mocným orodovaním k večnej spáse a budeme Ťa chváliť a v nebeskom Jeruzaleme ohlasovať tvoje materinské milosrdenstvo a tvoju vernosť. Amen.

Radostná modlitba k preblahoslavenej Panne Márii

Raduj sa, Mária, Bohorodička, nepoškvrnená Panna; raduj sa, lebo si prijala radostnú zvesť od anjela; raduj sa, lebo si porodila večné svetlo; raduj sa, svätá Matka Božia, lebo aj po pôrode si zostala nepoškvrnenou Pannou; raduj sa, obdivuhodná Rodička svetla, lebo ťa chváli a uctieva celý stvorený svet.
Prosíme ťa, pros za nás u svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.