Preskočiť na obsah

Modlitba Mary Shaw od počatia po narodenie.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Dnes večer sa budeme spoločne modliť modlitbu, ktorá sa nazýva modlitba od počatia po narodenie. Niektorí túto modlitbu poznáte, niektorí nie. Ale zistila som, že táto modlitba je veľmi účinná pri uzdravovaní. Je to modlitba, ktorú vedie Duch Svätý. Nie je nijako zapísaná. Ale tak ako Duch sa prihovára sa modlíme podľa Božieho srdca. Obvykle sa túto modlitbu modlím s jedným človekom, pretože týmto spôsobom je viac osobnejšia. Ale Boh tiež môže pôsobiť v nejakom spoločenstve. Chcem k tomu povedať pre také rozlíšenie, že to nie je nejaká riadená meditácia pomocou New Age. Ani to nie také znovu narodenie podľa metódy New Age. Toto sú určité metódy – falzifikáty, ktoré ponúka zlý duch v praktikách New Age. Ale vieme, že Ježiš Kristus je rovnaká dnes, včera i naveky. Boh nie je obmedzený ani priestorom, ani časom. Boh môže v čase zostúpiť i do okamžiku počatia a vnášať tam svoje uzdravenie. Niekedy má Boh vyučuje týmto veciam veľmi konkrétne. Keď som sa ja po prvýkrát dozvedela o tomto type modlitby tak mi bola zvláštna, divná. Ale bolo to až do tej doby než som sama prijala túto modlitbu. Bola som na jednej škole modlitby, kde sme sa učili modliť za druhé. Súčasťou vyučovania bolo, že sami sme mali prijať modlitbu za uzdravenie. A na to sme mali určené dve hodiny k tejto modlitbe. Predtým než som ja sama išla na modlitbu tak sme slávili sv. omšu za uzdravenie rodín. Počas tej liturgie som necítila vôbec nič. Ale vo svojej mysli som videla taký obraz samej seba ako vo svojich rukách držím svojho malého brata. Môj brat bol prvorodený syn. Zomrel náhle, keď mal 21 mesiacov a vtedy bola moja matka so mnou tehotná v ôsmom mesiaci. Videla som samu seba ako v rukách držím svojho malého brata. A potom Ježiša pred sebou ako mu svojho brata odovzdávam. Neprežívala som vôbec žiadne emócie. A potom som išla na ten svoj čas určený k modlitbe. Boli tam také menšie staršie ženy a oni sa ma opýtali za čo sa chcem modliť? Ja som im povedala ani neviem. Mne sa darí celkom dobre ale dnes pri liturgii som mala tento obraz a tento prežitok. Tak oni povedali: „dobre pomodlíme sa nad tebou modlitbu od počatia po narodenie.“ Oni si uvedomili, že som v matkinom lone prežila hlbokú traumu. Začali sa modliť podobne tak ako sa dnes večer budem modliť. Prosili Ježiša aby zostúpil do okamžiku môjho počatia a potom so mnou prechádzal jednotlivé mesiace tehotenstva. Keď sme sa dostali do druhého mesiaca úplne som počula hlas ako hovorí, že ďalšie dieťa príliš skoro tvoj dedko si to nepraje. Začala som plakať. Tie ženy pokračovali v modlitbe. Okolo tej rany odmietnutia sa modlili modlitbu za vnútorné uzdravenie. Ale neskôr som zistila, že môj dedko mal rozhovor so svojím synom mojím otcom a hovoril mu, že nemôže mať už deti. Takže to len potvrdilo to čo som v duchu behom tej modlitby vnímala. Keď sme prechádzali ďalšími mesiacmi cítila som pokoj. Potom sa jedna s tých žien modlila: „Pane Ježišu vstup s ňou do ôsmeho mesiaca. Keď sme sa dostali do toho času tak hlboký zármutok, žiaľ naplnil celé moje bytie. Predtým som nič také neprežila, ale ani potom. Začala som kašľať – nariekať. Začala som plakať a bola som veľmi prekvapená. Toto som vôbec nečakala. Prežila som hlbokú bolesť, smútok, žiaľ nad stratou svojho brata. Ale tiež skrze žiaľ svojich rodičov. Potom sa modlili okolo tej traumy nejakú dobu za vnútorné uzdravenie. A potom sme sa dostali do okamihu môjho narodenia. Opýtali sa ma: „či sa chcem narodiť alebo nie?“ niektorí ľudia povedia nie ale ja som povedala áno. Potom sa modlili aby Ježiš vstúpil do okamihu môjho narodenia. A odrazu som začala zvlykať. Začala som kašlať. A tieto ženy veľmi jemne hovorili: „duchu žiaľu, duchu odmietnutia, duchu smrti, duchu opustenia. V Ježišovom mene vás spútavame a prikazujeme aby ste odišli a išli ku krížu Ježiša Krista.“ Ešte som pár krát zakašľala a potom som bola slobodná. Koho Ježiš oslobodí ten je skutočne slobodný. A viem, že od toho okamihu som bola inou osobou. Síce som bola neskutočne vyčerpaná ale tiež som mala hlboký pokoj. A uvedomila som si, že môžem byť viac sama sebou. Mohla som sa začať smiať. Nemusela som byť vždy vážna. Bola som schopná hovoriť pred ľuďmi, čo som pred tým nedokázala. Mala som slobodu počas chvál. A môžem povedať, že ten deň Boh zo mňa vytvoril nové stvorenie. A sama vidím, keď sa modlíme túto modlitbu ako Boh skutočne mení ľudí. Pre to vás chcem povzbudiť aby ste sa jednoducho proste otvorili pôsobeniu Ducha Svätého. Dovoľte Duchu Svätému aby vo vás vykonal to čo on sám chce vykonať. Dôverujte mu. Dovoľte mu aby vás uzdravoval a oslobodzoval. Vôbec sa nemusíme báť. Pretože túto modlitbu prežijeme s Ježišom.

Modlitba od počatia po narodenie

Pane znovu Ťa prosím, aby si osvietil našu predstavivosť. Otváraj nás Pane, aby sme dnes prijali Tvoje uzdravenie – Tvoju lásku. Pane Ježišu prosíme Ťa v Tvojej prítomnosti, pred Najsvätejšou Eucharistiou, aby si nás napĺňal svojím uzdravením. Odovzdávame sa úplne Tebe. Prosíme Ťa, nech sa uskutočňuje len Tvoja vôľa. Sladký Duchu Svätý, zostup na nás. Pane Ježišu, chválime Ťa a velebíme Ťa. Pane oslavujeme Tvoje sväté meno. Prosím Ťa Pane, príď ku každému z nás. Naplň nás svojím Duchom Svätým. Otvor naše srdce, celé naše bytie prijatiu Tvojho uzdravenia a Tvojej pravdy. Otče, ďakujem Ti, že ešte pred stvorením sveta si nás poznal a miloval. Ešte predtým ako na nás pomysleli rodičia, Ty si nás poznal. My sme boli v Tvojom pláne. Ďakujem ti Otče, že to bola Tvoja ruka, ktorá spojila vajíčko so spermiou aby si nás vytvoril. Ďakujeme ti Pane za rodičov, ktorých si pre nás vybral. Ďakujeme ti za ich ochotu darovať život. Pane niekedy premýšľame nad tým, prečo si nám dal konkrétne týchto rodičov. My ti dôverujeme. Dôverujeme Tvojmu plánu. A ďakujeme Ti. Pane Ježišu, Ty nie si obmedzený časom. Si rovnaký dnes, včera i naveky.

Prosím Ťa Pane, aby si v tejto chvíli prešiel do okamihu kedy sme boli počatí. Tento krásny a posvätný okamih kedy si vdýchol život do nás. Prosím Ťa, aby si znovu vdýchol život do nás. Pane, keď sme boli stvorení spojením vajíčka so spermiou prosím ťa, aby si očistil matkino lono, vaječníky od akejkoľvek negativity, ktorá by tam mohla byť. Prosím ťa, Pane, aby si toto lono očistil svojou krvou od hocijakého ducha smrti, ktorý by tam mohol pôsobiť kvôli možným samovoľným potratom alebo potratom. Prosím Ťa Pane, aby si to miesto očistil od všetkých nečistých sexuálnych duchov. Nečistých duchov, ktorí by tam mohli pôsobiť kvôli možnému nečistému vzťahu našich rodičov. Prosím Ťa Pane, očisťuj teraz toto miesto a náplň nás svojím pokojom. Otče ďakujeme Ti, že si sa zaradoval nad okamihom nášho počatia. Ďakujeme Ti Pane za našich predkov, za naše dedičstvo skrze náš rodokmeň. Ďakujeme Ti za všetkých ľudí v našich generáciách, ktorí Ťa milovali. Ďakujeme ti za dary a talenty, ktoré k nám prišli skrze našich predkov. Ďakujeme ti za zvláštny dar tvorivosti, súcitu, lekárskej vedy, inteligenciu. Ďakujeme ti za každý dobrý dar, ktorý k nám prišiel skrze generácie. Ale vieme Pane, že sú aj iné veci, ktoré potrebujú byť očistené. Prosíme Ťa, príď. Prosím ťa Pane, aby si v tejto chvíli vylieval krv Ježiša Krista do generačných línii s matkinej, otcovej strany späť do minulosti. Ale tiež do budúcnosti. Prosíme Ťa Pane, aby si tieto generačné línie očisťoval. Berieme Pane meč Ducha Svätého a začíname odsekávať od týchto generačných línii akúkoľvek negativitu. Pane, keď sú tieto generačné  neprávosti odsekávané, prosíme Ťa, aby si ich zapečatil krvou Baránka, aby sa už nemohli znovu prepojiť. V Ježišovom mene odsekávam akýkoľvek generačný vzorec odmietania, opustenosti, izolácie, osamelosti, opustenosti detí, zanedbávanie detí, zneužívaní detí. V Ježišovom mene berieme meč Ducha Svätého a odsekávame všetky generačné okultné praktiky. Všetkých duchov pýchy, nekrománie, psychotroniky, čarodejníctva, bielej a čiernej mágie, alfabetické tabule, tarotových kariet, média, jasnovidectva, satanizmu, všetkej modloslužby, pohanstva. Pane Ježišu, odsekni nás od všetkých týchto veci s matkinej, otcovej strany späť do minulosti, do budúcnosti. V Ježišovom mene berieme meč Ducha a odsekávame od generačných duchov komunizmu, marxizmu, nacizmu, fašizmu, antisemitizmu. V Ježišovom mene berieme meč Ducha a odsekávame sa od generačného ducha: vraždy, smrti, zmluvy so smrťou, samovraždou, smrťou od vyhladovania, smrti obesením, smrti násilím, smrti nehodou. V Ježišovom mene berieme meč Ducha a odsekávame sa od všetkých generačných duchov samovoľného potratu, potratu, ducha predčasného úmrtia. Odsekávame sa od všetkých generačných vzorcov nenávisti mužov, nenávisti žien, od myzogenie, od mučenia, bolesti, utrpenia. V Ježišovom mene berieme meč Ducha a odsekávame sa od všetkých generačných duchov obetí, sexuálneho zneužívania, emocionálneho zneužívania, duchovného zneužívania, rozvodu, cudzoložstvá, smilstva. V Ježišovom mene sa odsekávame od všetkých generačných duchov – sexuálnych duchov. Od ducha nečistoty, cudzoložstva, masturbácie, pornografie, homosexuality, bisexuality, lesbizmu, beštiality, incestu, pedofílie, voyarizmu. Od všetkých generačných duchov, ktorí nás môžu ovplyvňovať skrze generácie. Ježišu odsekni nás a zapečať tieto konce svojou krvou, aby sa už nemohli prepojiť. Pane prosíme ťa aby si nás v okamihu počatia odsekol od generačného ducha žiaľu, chronického žiaľu, beznádeje, bezmocnosti, zúfalstva, zúfalstva až k smrti. S matkinej a otcovej strany Pane osloboď nás. Pane prosím ťa aby si nás oslobodil a odsekol od ducha smrti umrznutím. Pane príď a odsekávaj s našich generácii všetko čo tam nepatrí. Prosíme ťa Pane odsekávaj nás od generačných vzorcov a chorôb. Srdcových chorôb, arytmií, kataraxu, glykémie, od nemoci imunitného systému, od obličkových nemocí, cukrovky, rakoviny, nemoci pľúc, nemoci žalúdku a nemoci tráviaceho systému. Pane osloboď nás od všetkých týchto negatívnych generačných vplyvov. Pane odsekni nás od všetkých rodinných a návykových generačných duchov. Od akéhokoľvek ducha, ktorý je spojený s pečaťou, kliatbou, zarieknutím. Odsekni nás od akéhokoľvek ducha, ktorý bol prisúdený k nášmu rodokmeňu. Ďakujem ti Ježišu, že náš oslobodzuješ a uzdravuješ našu dušu, telo, myseľ. Odsekni nás od ducha migrény, bolesti chrbta, nemoci kĺbov, úzkosti, duchovnej nemoci, schizofrénie, bipolarity, demencie, straty pamäti. Ďakujem ti Ježišu. Ďakujem ti. Pane odsekávaj nás od všetkých týchto generačných duchov a vplyvov. Zapečať tieto konce aby sa nemohli spojiť. Pane zošli teraz svojich svätých anjelov aby všetkých týchto duchov spútali v jeden celok. Prosím Ťa Pane, aby si ty sám jemne odstránil od nás tieto generačné negatívne duchovne vplyvy. Pane prosím Ťa, odstráň ich.  A naplň nás Duchom Svätým. Pane rozmnož v nás generačné. Pane v tejto chvíli Ti ďakujeme za dar života, ktorý si nám dal. Ďakujeme ti za materské lono v ktorom môžeme rásť. Ďakujeme ti Pane, že máš radosť s nášho života. Ďakujeme ti za to, že si určil mňa mužom alebo ženou. Prosím ťa aby si požehnal našu sexuálnu identitu. Prosím Ťa Pane, keď teraz v lone rastieme očisti to lono od akýchkoľvek toxických látok. Od negatívnych účinkov liekov, alkoholu, tabaku, nedostatku výživy. Prosím Ťa Pane, aby si nás uzdravil od nedostatku potravy od matky. Od nedostatku dobrej výživy. Pane prosíme Ťa aby si bol s nami v našom raste.

Prosím Ťa, aby si teraz bol v okamihu, keď naša matka zistila, že je tehotná. Prosím Ťa Pane pokiaľ sa matka nezaradovala, že čaká dieťa uzdrav nás s akéhokoľvek odmietnutia zo strany matky. Pokiaľ sa matka bála tehotenstva, uzdrav nás s dôsledku strachu. Uzdrav nás s dôsledku vylúčenia chemických látok s dôsledku strachu, úzkosti. Pokiaľ matka premýšľala o samovoľnom potrate alebo o potrate prosíme Ťa, uzdrav nás s tohto hlbokého odmietnutia. Prosím Ťa Pane, aby si nás uzdravil s klamstva, ktoré hovorí: nemá cenu žiť tento život. Že nikam nepatríme. Alebo, že sme príčinou matkinho nešťastia. Pane ukazuj nám tieto klamstvá, uzdrav nás s ich dôsledkov.

Prosím Ťa Pane, aby si bol teraz v okamihu, keď matka povedal otcovi, že je tehotná. Prosím ťa Pane, pokiaľ otec nemal radosť z dieťaťa, tak nás Pane uzdrav z tohto odmietnutia. Pokiaľ mal hnev na svoju ženu. Alebo jej povedal, že musí ísť na potrat. Alebo si prial aby samovoľne potratila. Pane uzdrav túto ranu odmietnutia a súhlasu so smrťou. Pokiaľ si rodičia priali dieťa opačného pohlavia, prosíme ťa Pane, uzdrav nás s akéhokoľvek sexuálneho zmätku. Z odmietnutia našej sexuality. Alebo od klamstva, že opačné pohlavie je hodnotnejšie než naše vlastné pohlavie.

Pane Ježišu buď s nami, keď prechádzame a rastieme druhým a tretím mesiacom. Pokiaľ bol zmätok alebo hádky v rodine. Pokiaľ sme prežili nejakú traumu skrze nehodu. Alebo matka bola bitá. Prosím uzdrav nás s dôsledku takých tráum. Prosím Ťa osloboď nás od klamstva, že je to naša vina alebo, že by sme mohli tomu zabrániť. Prosím ťa osloboď nás od klamstvá, ktoré hovorí, že by bolo lepšie keby som vôbec neexistoval. Že som príčinou všetkých problémov. Prosím ťa Pane dotýkaj sa všetkých telesných orgánov, ktoré sa v tej dobe tvorili. Prosím ťa Pane pokiaľ tam bolo nejaké narušenie našej chrbtice, v nervovom systéme, nejakej časti tela obnov alebo zruš toto narušenie a obnov nás. Ježišu uzdrav nás.

Prechádzaj s nami Ježišu štvrtým a piatym mesiacom. A ukazuj nám keď je tam nejaký okamih alebo niečo čo chceš uzdraviť. Nejaké klamstvo od ktorého nás chceš oslobodiť. Možno nás matkino telo chcelo odmietnuť a samovoľne potratiť. Pane uzdrav túto traumu. Uzdrav nás so strachu so smrti. Alebo od dôsledku slov vyslovených, že matka stratí dieťa. Alebo nás uzdrav od dôsledku slov, ktoré hovorili, že dieťa sa narodí a bude poškodené. Alebo od slov zdravotníckeho personálu, ktorý povedal, že by bolo lepšie toto dieťa potratiť. Ďakujem Ti Ježišu. Ďakujeme ti Pane za našich súrodencov. Ďakujem Ti, že niektorí si priali, aby sa narodil nový brat – nová sestra. Ale pokiaľ nás nechceli súrodenci, uzdrav nás z toho odmietnutia od súrodencov. Ďakujem Ti Ježišu. Duchu Svätý príď a naplň nás svojím pokojom. Pane niekto z nás bol dvojčaťom. Pane buď teraz s nami v matkinom lone, kde stále viac rastieme a toto lono sa stáva viac tesné. Prosím Ťa Pane, uzdrav nás z dôsledku, že toto miesto je tesné, že súťažíme s dvojčaťom. Uzdrav nás z dôsledku, že bojujeme o výživu. Že bojujeme o miesto. Že bojujeme o svoju vlastnú identitu. Pane ďakujeme Ti, že sme každý z nás jedinečný a krásny. Prosím Ťa osloboď nás od akéhokoľvek premiešania zo svojím dvojčaťom.

Ďakujeme ti Pane za ďalší rast. Že tvoríš našu tvár, oči, uši, nos. Že si vybral farbu našich vlasov. Že si vybral tvar nášho tela. Pozrel si sa na nás a povedal: „je to veľmi dobré. Moje dieťa, si krásne stvorené. K môjmu obrazu. Milujem ťa.

Prosím Ťa Pane, buď s nami v siedmom – ôsmom mesiaci. Keď možno niekto z nás sa narodil predčasne. Prosím ťa Pane uzdrav nás z toho dôsledku náhleho narodenia. Uzdrav nás z dôsledku klamstva, že sme sa narodili predčasne. Že sme možno niečo urobili zle. Prosím ťa Pane uzdrav nás z traumy predčasného narodenia. Nie len, že sme boli vytlačený s matkinho lona ale tiež z nedostatku dychu, pretože pľúca neboli dostatočne vytvorené. Uzdrav nás z hrôzy so smrti. Z nedostatku kyslíku. S prechodu teplého – bezpečného miesta do takého tvrdého – chladného sveta. Otče uzdrav nás z dôsledku chladu. S traumatických dotykov zdravotníckeho personálu. S oživovania alebo z dôsledku injekcii. Prosím ťa Pane vstúp do tohto miesta opustenia. Kedy sme napríklad mohli byť oddelení kvôli chorobe od matky. Alebo keď nás vložili do inkubátora. Boli sme sami a báli sme sa. Ježišu vstúp tam a naplň nás láskou – uzdravením. Pokiaľ som bol dvojča a druhé dvojča zomrelo prosím Ťa, uzdrav nás so žiaľu, straty a obviňovania. Ďakujeme ti Ježišu.

Ďakujeme ti Pane za život, keď prechádzame ôsmym a deviatym mesiacom. Prosím Ťa, uzdrav nás so strachu so stiesneného priestoru. Prosím Ťa Pane, pokiaľ pupočná šnúra omotala náš krk a my sme mali nedostatok kyslíku. Uzdrav nás s tejto traumy. Pokiaľ matka prežila nejakú nehodu počas tehotenstva, autonehodu v aute, alebo spadla. Pane uzdrav nás z týchto negatívnych dôsledkov týchto nehôd. Odstráň strach. Odstráň hanbu, falošný pocit viny. Prosím Ťa Pane, buď teraz v okamihu nášho narodenia. Ďakujem Ti Pane, že si zvolil čas nášho pôrodu. Ty si zvolil čas, kedy sme vstúpili do tohto sveta. Nie sme tu náhodou. Pane prosím Ťa, uzdrav bolesť, traumu samotného narodenia. Odstráň traumu z našej hlavy, kedy sme boli tlačený. Alebo keď sme počuli plač matky. Od strachu, ktorý obklopoval naše narodenie. Keď sme boli tlačený pôrodným kanálom. Pane uzdrav naše telo, kĺby, našu kožu. Možno sme boli narodení cisárskym rezom. Prosím ťa uzdrav nás z tejto bolesti. Od náhlosti príchodu do tohto sveta. Zo strachu kedy lekári zistili, že musia urobiť cisársky rez. Uzdrav nás z dôsledku narušenia pľúc kedy sme sa nemohli narodiť prirodzeným spôsobom. Uzdravuj okamih nášho narodenia. Pán nám teraz dáva voľbu či si zvolíme život alebo nezvolíme. Keby si mal teraz možnosť zvoliť si narodenie alebo sa nenarodiť. Čo by si povedal Bohu? Pane dôverujem Ti a chcem sa narodiť. Alebo nie Pane nechcem sa narodiť. Je to príliš ťažké. Pane pokiaľ sme povedali nie tak ťa prosím aby si uzdravoval naše emócie. Náš strach. Nedostatok dôvery voči tebe. Pane priťahuj si nás láskou k sebe.

Otče buď teraz v okamihu nášho narodenia. Spolu s Ježišom a Duchom Svätým. Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti za to, že si sa radovala nad našim narodením. Pokiaľ tam nikto nebol kto by sa radoval s nášho narodenia. Uzdrav nás s týchto dôsledkov. Pomáhaj nám spočinúť v Tvojej pravde, že som tvoje milované dieťa. Že ty si sa radoval nad mojím životom. Že si ma poznal skôr ako bol stvorený svet. Že si určil plán a zmysel môjho života. Prosím Ťa Pane, uzdrav každú ránu, ktorá narušila identitu milovaného Božieho dieťaťa. Od počatia po narodenie. Vdýchni do nás svoj život. Vylievaj svoju krv do nášho tela, ducha a duše. Uzdravuj nalomené miesta v nás. Učiň nás celistvými. Pane sme Tvoji. Dávaj nám srdce, ktoré sa ti odovzdáva, ktoré sa odovzdáva svojej láske. Daj nám milosť vždy Ti dôverovať. Radovať sa z nášho života tak, ako sa ty z neho raduješ. Aby sme videli sami seba tak, ako nás Ty vidíš. Aby sme sa milovali tak, ako nás Ty miluješ. Pane viem svoju hodnotu a vzácnosť. Ty, Otče nám hovoríš aký sme vzácni. Sme zreničkou Tvojho oka. Sme Tvojím potešením. Že jediný pohľad našich očí teší Tvoje srdce. Že sme Otcovým darom pre Ježiša. Pane, daj nám stále viac poznávať, že sme darom. Prosíme Ťa Pane, aby si rozvíjal všetky dary a charizmy, ktoré si nám dal. Pomáhaj nám žiť pre Teba Pane. Milovať Ťa s nadšením. Milovať Tvoj ľud. Používaj nás ku Tvojej sláve a spáse duší. Ďakujeme Ti za dar života. Chválime Ťa Pane. Vzdávame Ti všetku chválu a česť. Pretože Ty jediný si darcom života. Ďakujem Ti za dar samých seba. Za dar druhého človeka. Ďakujeme Ti za dar Kristovho tela. Prosíme Ťa aby sme dorástli do všetkej našej plnosti. Aby sme žili svoju identitu a pochopili zmysel nášho života, žili ho. Pane ďakujeme Ti a chválime ťa. O to Ťa prosíme v Ježišovom mene. Amen.