Preskočiť na obsah

Modlitba odovzdania svojho života Pánovi Ježišovi Kristovi

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Ježišu, prichádzam pred Tvoju tvár, aby som ti zasvätil(a) svoj život. Buď Pánom mojej mysle, každej myšlienky. Buď Pánom môjho prežívania, všetkých pocitov, príjemných aj nepríjemných, telesných, duševných aj duchovných. Buď Pánom mojej vôle, rozhodovania, postojov a názorov. Buď Pánom môjho tela, každej molekuly, každého orgánu. Predovšetkým buď Pánom mojich nadobličiek a všetkých hormonálnych žliaz, aby ma neovládali skrze návaly hnevu, žiadostivosti, strachu a skrze úzkostné myšlienky a depresie. Nech všetko, čo som a čo mám, prikryje Tvoja krv. Staviam Tvoj kríž medzi mňa a nepriateľa, aj medzi mňa a tento svet. Vyhlasujem, že som sa rozhodol (rozhodla) pre Teba a chcem sa ti podobať. Nech je moja myseľ pretvorená podľa tvojej mysle. Nech je moje srdce pretvorené podľa tvojho srdca. Nech je moja vôľa tak silná, slobodná v Bohu a zjednotená s Ním ako je Tvoja vôľa. V mene Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele, sa zriekam svojho starého ja, zničeného hriechom. Som nové stvorenia skrze Krista, a Duch Svätý ma obnovuje podľa pôvodného obrazu, na aký som bol(a) stvorený(á). Vyhlasujem, že vôľa Boha Otca je vždy dobrá, a rozhodujem sa nanovo uveriť, že môj nebeský Otec je dobrý a môžem Mu dôverovať. Zriekam sa všetkých modiel v mojom živote. Zriekam sa celej svojej starej identity a schopností, na ktoré som sa doteraz spoliehal(a) a stavala na nich svoj život. Jediná moja totožnosť je, že som Otcov syn (Otcova dcéra) a patrím iba Kristovi. Odovzdávam Ti na posvätenie a očistenie svoju mužskosť (ženskosť). Nebude mi diktovať môj život, lebo moja sexualita bude svätá v Kristovi. Odovzdávam ti svojich rodičov, moju výchovu a všetko, čo som zdedil(a) z povahy mojich predkov. Nech je to očistené Kristovou krvou.
Odovzdávam ti všetky moje dobré aj zlé skutky až do tejto chvíle, moje dobré aj zlé zážitky, mojich priateľov a známych a všetky moje veci (ak máš problém sa niečoho/niekoho zriecť, treba to povedať konkrétne, aj keby šlo o maličkosti).
Ty sám, Pane Ježišu, sa rozhodni, čo je pre mňa dobré a čo zlé. Zlé odo mňa vezmi a dobré upevni, požehnaj a posväť. Odovzdávam ti moju katolícku vieru. Nech je očistená tvojím ohňom a živou vodou, aby som ľudské názory nevyvyšoval(a) nad to, čo mi vraví Božie slovo vo Svätom Písme skrze oficiálne učenie Cirkvi. Odovzdávam ti svoju slovenskú a európsku príslušnosť. Mojou vlasťou je nebo, pozemsky domov je len prechodné bydlisko. Oddeľ odo mňa všetko zlé a hriešne dedičstvo, čo sa nachádza v mojom národe a v európskej únii. Osloboď ma od každého hriešneho dedičstva, Ježišu, v Tvojom svätom mene, skrze Tvoj kríž a Tvoju krv. Pane, činím pokánie z každej modloslužby, ktorú som spáchal(a) voči Tebe. Odpusť mi, že som hľadal(a) viac duchovné, duševné a telesné zážitky ako teba. Odpusť mi, že som viac hľadal(a) svoje vlastné záujmy a zabúdal(a) na modlitby za iných. Odpusť mi, že som nešiel (nešla) za tebou, keď som mal(a) problém, ale mojou útechou bolo …(hudba, jedlo, televízia, partia, alkohol, denné snívanie, sex, počítač, romantické knihy, šport, nadmerná práca…) Nech sú tieto veci v mojom živote posvätené, aby mi slúžili a neoddeľovali ma od teba samotného. Odpusť mi, že som dovolil(a), aby moje životné skúsenosti ovládali a oslabovali moju vieru. Obnovuj moju vieru a daj mi silu dôverovať ti v dobrých aj zlých dňoch.

Nauč ma rozlišovať, čo je od Teba a čo od nepriateľa. Daj mi všetky duchovné dary, ktoré potrebujem. Nech sa stane tvoja vôľa. Skutkom svojej vôle sa ti podriaďujem vo všetkom a rozhodujem sa ísť za tebou a veriť ti. Nech sa oslávi nebeský Otec v mojom živote, skrze Ježiša Krista v moci Ducha Svätého a na príhovor Panny Márie, mojej Matky.
Amen.