Preskočiť na obsah

Modlitba za oslobodenie od prekliatia.

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

Pane Ježišu Kriste! Verím, že Ty si skutočne Boží Syn, jediná cesta k Bohu Otcovi. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Verím, že si na Seba vzal moju hriešnosť a obliekol si ma do spravodlivosti. Vzal si na Seba všetky prekliatia, ktoré mali dopadnúť na mňa a dal si mi Svoje požehnanie. Teraz prichádzam k Tebe, Bože, aby si ma oslobodil od akéhokoľvek prekliatia. Pane! Zriekam sa každého hriechu, zvlášť tých, ktorými som sa otvoril prekliatiu, zriekam sa hriechov, ktoré som učinil sám a tiež hriechov mojich predkov.  Prijímam Tvoje odpustenie. V tejto chvíli odporujem diablovi a všetkému čo pochádza od neho. V mene Ježiša Krista, môjho Pána a Spasiteľa odporujem diablovi! V mene Ježiša Krista zriekam sa akéhokoľvek prekliatia a s vierou prijímam oslobodenie a požehnanie. Ďakujem ti Pane! Oslavujem ťa Pane! Verím, že si mi v tejto chvíli dal to, čo som tak veľmi potreboval. Zasväcujem svoj život Tebe Ježišu od tejto chvíle, nech Tvoje požehnanie prebýva vo mne navždy. Ďakujem Ti Ježišu a vzdávam Ti chválu a slávu spolu s Tvojim Otcom, ktorý nemá počiatok i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

MODLITBA   OSLOBODENIA  OD  RODOVEJ  KLIATBY

Modlime sa k Pánovi.  Nebeský Otče! V mene Ježiša Krista Ťa prosím odním odo mňa, od mojej rodiny (domu nádvoria národa) prekliatie + odním prekliate od svojich služobníkov (mena živých aj mŕtvych) a ich rodu + až do tretieho, + štvrtého, + siedmeho, + dvanásteho pokolenia + ako aj od všetkých pokolení.+  V zastúpení tohto rodu (týchto rodov) Ťa vrúcne prosím o odpustenie všetkým, ktorí sa previnili. V mene tohto rodu (týchto rodov) odpúšťam + všetkým jej členom ich previnenia, aj keď by boli akékoľvek. Dobrotivý Bože odpusť + všetkým tak, ako ja odpúšťam.+ Nech zavládne medzi nami Tvoj pokoj,+ porozumenie + a láska + a Tvoje požehnanie nech zostúpi na nás. Amen.       

MODLITBA OSLOBODENIA OD  DÉMONICKEHO VPLYVU.

Modlime sa k Pánovi. Večný Bože, ktorý si oslobodil uväznené ľudské pokolenie z moci diabla. Osloboď, tvojho služobníka (meno) od akéhokoľvek vplyvu zlých duchov, rozkáž týmto zlým a nečistým duchom a démonom, aby opustili dušu a telo Tvojho služobníka (meno), aby sa v ňom už viac nenachádzali ani neukrývali. Nech vyjdú z tohto stvorenia, ktoré je dielom Tvojich rúk v Tvojom svätom mene i v mene Jednorodeného Tvojho Syna a Životodarného Tvojho Ducha. Nech Tvoj služobník očistený od každého démonického vplyvu, žije čestne v pravde a zbožne, aby sa stal hodným prijatia Prečistých Tajomstiev Tvojho Jednorodeného Syna a nášho Boha, s ktorým si zvelebený a oslávený spolu z Presvätým a Životodarným Tvojim Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!  

MODLITBA OSLOBODENIA OD PREKLIATIA

         Pane Ježišu Kriste, verím že si Boží Syn, a jediná cestá k Bohu, že si zomrel na kríži za moje hriechy a vstal si z mŕtvych. Verím, že to čo si urobil pre mňa je to najdôležitejšie. Na Tvojom kríži si zničil všetky dôkazy zlého namierené proti mne. Preto sa Ti odovzdávam a sľubujem, že Ťa budem počúvať a slúžiť Ti. Preto odmietam a zriekam sa akejkoľvek zlej moci, ktorá vstúpila do môjho života, a to či už skrze moje vlastné skutky, skutky mojich blízkych v rodine, alebo mojich predkov, alebo spôsobom o ktorom neviem. Teraz Pane, v tejto chvíli za zriekam akýchkoľvek zatemnení a pôsobení zlých mocnosti v mojom živote. A vzývam  Svätého Ducha, aby do mňa vstúpil, aby ma úplne oslobodil od zlého, a to tak, ako to Boží Duch môže urobiť v mene Ježiša Krista. Amen.       

MODLITBA NA ZNIČENIE PREKLIATÍ

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu, aby  bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám: bieda, chudoba, hlad, nahota, utrpenia, straty, porážky a pády, či poníženosť, zapríčinené našimi hriechmi ako aj hriechmi našich predkov. Nech všetky tieto prekliatia budú zničené mocou Presvätej Krvi a Životodarného Kríža nášho Pána Ježiša Krista. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nášho života a života našich detí, a priniesli zo sebou prekliatie, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista a podriadia sa Jeho poriadku a vôli. Nech týmto démonom bude zakázané vrátiť sa späť k nám a našim rodinám v mene Ježiša Krista.

 Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť nasmerované na nás: panika, strach, triaška, napätie, bieda, prehnane obavy, nepokoj, zapríčinené našimi hriechmi, alebo  hriechmi našich predkov. Pane Ježišu, sám si sa stal prekliatím, aby tak už viac žiadne prekliatia nemali nad nami moc v Tvojom mene Ježiš.  Nech všetci démoni, ktorí nás cez tieto prekliatia mučia, budú zviazaní v Tvojom mene svätými anjelmi a archanjelmi a to bez akéhokoľvek škodlivého vplyvu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista a podriadia sa Jeho poriadku a vôli. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaniajucim sa Tebe Bože.

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, skrze naše hriechy, alebo hriechy našich predkov v pohlavnej oblasti. Nech sú zničené všetky tieto prekliatia pochadzajúce z rôznych sexuálnych úchyliek a nečistoty, nemravných rečí, oplzlých vtipov, rozvodov a separácii. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš, svätými  anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal  podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.

 Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, cez naše hriechy krádeže, nepoctivosti, zlodejstva, finančných podvodov a klamstiev, ako aj hriechy našich predkov. Nech všetci démoni, ktorí vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi, bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal  podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, cez naše hriechy modloslužby, alebo cez hriechy našich predkov. Nech bude zničené každé prekliatie modloslužby, tyrania, vlády peňazí, materiálnych veci, uctievania falošných bohov, účasti na tajných spolkoch, špiritizme, okultizme, čiernej mágii, ľudových liečiteľov, chiropraktikov, vykladačov kariet a veštcov, na horoskopoch, poverách, veštení, vudu bábik, liečivých kryštálov, pyramíd, kuracích pazúrov a podkov ako aj iných okultných praktikách či poverách. V mene Ježiša Krista znič Pane, každé prekliatie chamtivosti, nevery, zlozvykov, alkoholizmu, fajčenia, narkománie, hriešných zábav. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal  podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku/manžela), za deti a celú moju rodinu, aby bolo zničené každé chorobné prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám: choroby srdca, vysoký krvný tlak, závraty, nevoľnosť, suchoty v ústnej dutine, žalúdočné vredy, choroby pečene, kĺbov, kosti, artrózy, osteoporózy, preťaženie nervového systému, psychickej únavy, emočnej a citovej nevyrovnanosti, nespavosť, amnézia, záchvaty zúrivosti a nepríčetnosti, duchovnej slepoty a hluchoty, stresov, depresie, cukrovky, zvyšeného cholesterolu, zápalov čriev a iných (môžeme menovať iné choroby). Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal  podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu, a všetkých ktorých máme radi, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené proti nám, či uvalené priamo na nás, a to od známych, či našich nepriateľov, alebo rodičov (vyslov mená), susedov, učiteľov, rodičov iných deti, sluhov, slúžok, alebo kňazov, či iných duchovných, cigánov…… Prekliatia zrady, sklamania, prenasledovania inými ľuďmi, nariekania, nadávok, ohováraní, politikárčenia, intríg nenávisti a závisti.  Nech všetci démoni, ktorý používaju alebo používali týchto ľudí za účelom uvrhnutia kliatby, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal  podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.

Milovaný Otče, obetujem Ti Krv a Kríž nášho Pána Ježiša Krista za seba, za moju (manželku / manžela), deti a celú moju rodinu a za všetkých, ktorých máme radi, aby bolo zničené každé prekliatie, ktoré mohlo byť namierené priamo na nás, útoky, trápenia, smútok, strach, nenávisť, agresivita, pomstychtivosť, egoizmus, osamelosť, vnútorna prázdnota, migrény, samoodmietania, brutality, zverstva, únosov deti. Nech sú okamžite zničení v mene Ježiša Krista. Nech všetci démoni, ktorý vstúpili do nás cez tieto prekliatia, budú zviazaní v Tvojom mene Ježiš svätými anjelmi a archanjelmi bez akéhokoľvek škodlivého prejavu. Nech predstúpia k nohám Ježiša Krista, aby sa s nimi vysporiadal  podľa Svojej vôle. Nech im bude zakázané vrátiť sa naspäť k nám a naším deťom, aby sme sa stali novým pokolením, oslavujúcim a klaňajúcim sa Tebe Bože.

Milovaný Otče, očistení Krvou nášho Pána Ježiša Krista uvoľnení od každého prekliatia a naplnený Tvojím Svätým Duchom Ťa prosíme o požehnanie skrze Tvoje Slovo. Ja a moja (manželka/manžel) a deti, nech sú požehnané v meste i v dedine, nech je požehnané ovocie našej práce, odmena za prácu a všetko naše počínanie. Nech sú požehnané naše sýpky, špajze, komory a chladničky. Nech sú požehnané naše deti v učení, v práci, v odpočinku, manželstve ako aj vo všetkom, čo konajú a budú konať. Nech sme požehnaní, či prechádzame alebo odchádzame z nejakého miesta. Ak sa k nám približuje démon jednou cestou, nech od nás uteká siedmimi cestami. Zošli Pane svoje požehnanie na nás. Otvor nám Pane, pokladnice Svojich drahocenných pokladov, aby sme prosperovali v duchovnej, materiálnej, finančnej, či fyzickej oblasti nášho života. Nech všetci vidia, že sme nositeľmi Tvojho znaku a vážia si nás, pretože sme zasvätený Tebe. Daj nám Pane svoju milosť zostať verní Tebe počas celého našho života. Prosíme Ťa o milosť, pre nás a budúce generácie verne Ti slúžiť a nevybočovať naľavo, či napravo s priamej cesty Tvojich prikázaní. Amen.   

MODLITBA ZA BOŽIU OCHRANU A UVOĽNENIE OD VPLYVU

ZLÉHO DUCHA A OBNOVENIE DARU VIERY

         Pane, som Ti nesmierne vďačný za svoj život, ktorý som dostal ako dar Tvojej odvekej lásky. Skrze Pána Ježiša Krista Ťa prosím Bože Otče o obnovenie milosti svätého krstu. Vďaka tejto láske som sa stal Božím dieťaťom a dieťaťom Cirkvi. Túžim žiť plnohodnotný život podľa Božieho Slova, pod vedením pastierov Kristovej Cirkvi. Odpúšťam všetkým, ktorí ma čímkoľvek a akýmkoľvek spôsobom vedome či nevedome urazili, alebo mi uškodili. Zároveň prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a oslobodenie od akéhokoľvek previnenia zapríčineného mojími predkami alebo iným  negatívnym  vplyvom, ktoré zaťažuje môj život, moju rodinu.

         V mene Ježiša Krista zriekam sa satana a všetkých jeho podporovateľov, pomocníkov ako aj všetkých prekliatych duší. Mocou svätého krstu, lámem a ruším všetky kontakty a vplyvy, ktoré vznikli pričinením mojich hriechov, okultných praktík zviazaných z temnými mocnosťami. Skrze zásluhy drahocennej Krvi Ježiša Krista, prosím o úplne oslobodenie od všetkých následkov prekliatí, zlorečení, čarodejníctva, mágie alebo špiritizmu. Ničím ich v pramení milosrdenstva, vytekajúceho z Ježišových presvätých rán. Prosím Svätého Ducha  o milosť a pomoc pretrhnúť každé puto a zviazanie zla, cez ktoré som bol spojený s inými osobami či predmetmi.

           Pod ochranou Svätého Archanjela Michala odovzdávam do Božieho milosrdenstva a spravodlivosti duše tých zomrelých, ktorí odišli z tohto sveta bez milosti posväcujúcej. Pod ochranou Prečistej Panny Márie, nepoškvrnene počatej, Božej Matky „ nevesty odetej v slnko“ , ktorá zvíťazila v každom boji zo satanom, prosím o úplne oslobodenie môjho tela, duše a ducha od všetkých satanských útlakov. Aby som tak mohol spoločne s Božími anjelmi a svätými vydávať svedectvo a oslavovať Božiu všemohúcnosť, milosrdenstvo, dobrotu a lásku teraz v tomto živote a aj vo večnosti. A tiež prosím môjho Anjela Ochráncu, mojich patrónov a všetkých Božích priateľov o ochranu, aby som oslobodený od vplyvov zlých duchov a pokušení, mohol žiť  podľa Božej vôle a vôle Najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista, život plný pokory, múdrosti a vďaky. Amen.