Preskočiť na obsah

Novéna odovzdanosti

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória

„JEŽIŠU, ty sa postaraj!“

  Don Dolindo Ruotolo, svätý kňaz, ktorý sa narodil v Neapole v minulom storočí, mal veľkého obdivovateľa. Bol to páter Pio. Ten vyzýval Neapolčanov, aby sa k donovi Dolindovi utiekali: „Máte dona Dolinda, prečo prichádzate ku mne?“ Tak ako páter Pio, aj don Dolindo rýchlo pochopil obrovskú cenu utrpenia a prosil si ho od Pána na záchranu duší.

· 

·  V týchto riadkoch sa chceme zamerať na to, aby sme lepšie pochopili hodnotu odovzdania sa Bohu. Pomôžeme si preto niekoľkými úryvkami zo spisov inšpirovaných donom Dolindom, v ktorých učí, že odovzdanie sa Bohu znamená zmeniť nepokoj v modlitbu:

· 

·  „Ježiš hovorí duši: Odovzdať sa mi neznamená lámať si hlavu, byť otrasený, zúfať si a potom sa obracať na mňa rozrušenou modlitbou a prosiť, aby som urobil to, čo vy chcete. Odovzdať sa znamená pokojne zatvoriť oči duše, zastaviť myšlienky obáv a odovzdať sa mi, aby som konal ja sám – povedať mi: Ty sa postaraj. Veľa vecí vykonám, keď sa duša vo svojich duchovných alebo materiálnych potrebách obráti na mňa a povie mi: Postaraj sa ty.“

· 

·   Kňazovi Dolindovi Ruotolovi (1882 – 1970) raz páter Pio povedal: „V tvojej duši je celé nebo.“ Jeho meno „Dolindo“ znamená „bolesť“ a jeho život bol vskutku celý poznamenaný veľkou bolesťou. Prežíval ju už ako dieťa, ako mladík, ako seminarista, aj ako kňaz. Po celý život prežíval jedno pokorenie za druhým v takej miere, až sa na ňom vyplnili prorocké slová istého biskupa: „Budete mučeníkom, no nie mučeníkom krvi, ale srdca.“ Vo svojom obrovskom utrpení sa Dolindo stával dieťaťom, ktoré sa stále viac a viac odovzdávalo nebeskému Otcovi. „Som úbohé nič! Mojou mocou je modlitba, mojim vodcom je Božia Vôľa, ktorou sa nechávam viesť za ruku. Mojou istotou na tejto nerovnej ceste je nebeská Matka Mária.“ Tieto slová plné dôvery Boh zo svojej strany odmenil mimoriadnou dôvernosťou, ktorou sa prihováral k duši tohto pokorného kňaza. Nasledujúce slová, ktoré nám dáva Ježiš pre skúšky života každého z nás, čítaj tak, akoby ich Ježiš hovoril iba tebe. Keď sa ti zdá, že Pán v loďke spí, pristúp k nemu v búrke plný dôvery a odovzdaj mu všetko, s vedomím, že on sám ti isto pomôže.

·  1. deň

·  Prenechaj svoje starosti mne.

·  Prečo sa neustále znepokojuješ a trápiš? Prenechaj svoje starosti mne a všetko sa upokojí. Uisťujem ťa: Každý prejav skutočnej, hlbokej a úplnej dôvery vyvolá účinok, o ktorý žiadaš, a tvoja ťažká situácia sa vyrieši.

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  2. deň

·  Spiace dieťa v náručí matky

·  Odovzdať sa mi neznamená najprv sa sužovať, búriť sa, zúfať si, a až potom sa obrátiť na mňa s modlitbou plnou nepokoja, aby som sa ponáhľal k tebe.

·  Odovzdať sa mi znamená: pokojne zatvoriť oči svojej duše, aby som ťa ja sám preniesol vo svojom náruči na druhý breh ako dieťa, ktoré spí v náruči matky

·  To, čo pôsobí zmätok a veľmi ti ubližuje, je tvoje zbytočné špekulovanie a vymýšľanie, tvoje nápady a vôľa poradiť si sám za každú cenu s tým, čo ťa trápi.

·  Čo všetko by som neurobil, keď sa duša vo svojich duchovných i hmotných potrebách obráti na mňa a s plnou dôverou mi povie: „Postaraj sa o to Ty!“

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  3. deň

·  Buď vôľa Tvoja

·  Keď sa trápite a snažíte sa získať mnoho milostí, dostanete ich málo. A naopak – keď je vaša modlitba tichým odovzdaním, dostanete ich veľmi veľa. V ťažkých chvíľach prosíte, aby som vám vaše utrpenie vzal, ale presne podľa vašich predstav.

·  Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsoboval ja vám. Ste ako chorí, ktorí prosia lekára o vyliečenie, ale sami mu ordinujú, ako ich má liečiť.

·  Nerobte to, ale modlite sa, ako som vás naučil v modlitbe Otče náš: „Posväť sa meno Tvoje“, to znamená – buď zvelebený v tejto mojej núdzi a starosti. „Príď kráľovstvo Tvoje“, to znamená, nech sa všetko pričiní o slávu Tvojho kráľovstva v nás a vo svete. „Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“, to znamená: Ty rozhoduj v tejto veci, urob to, čo Ty pokladáš za najlepšie pre náš pozemský i večný život.

·  Ak mi úprimne povieš: „Buď vôľa Tvoja“ alebo „Postaraj sa o to Ty sám!“, vtedy prídem s celou svojou Všemohúcnosťou a vyriešim aj tie najobťažnejšie situácie!

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  4. deň

· 

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

·  Keď vidíš, že tvoje ťažkosti narastajú, miesto toho aby ich ubúdalo, netráp sa. Opäť zatvor oči srdca a povedz mi s veľkou dôverou: „Buď vôľa Tvoja, Pane. Postaraj sa o to Ty.“ A ja ti sľubujem, že sa o to postarám a vložím sa do tej záležitosti ako lekár s celou svojou Božskou mocou! A ak bude potrebné, urobím zázrak.

·  Aj keby si videl, že sa všetko ešte zhoršuje, nestrácaj ducha, ale zavri oči svojej duše a opäť povedz: „Postaraj sa o to Ty!“ Uisťujem ťa: Ja sa o to postarám!

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  5. deň

· 

·  Zavri oči svojho Ja

·  Starosti, zmätok, premýšľanie o dôsledkoch nejakej záležitosti sú v rozpore s dôverou v úplnú odovzdanosť!

·  Je to podobný zmätok, ako keď sa deti domáhajú, aby sa matka postarala o ich záležitosti, a pritom to chcú riadiť samé, a tým jej svojimi nápadmi a vrtochmi prekážajú v práci. Zatvorte oči svojho Ja a dovoľte mi pôsobiť. Pokojne zatvorte oči a svoj vnútorný zrak nasmerujte na mňa a myslite len na prítomnosť! Od myšlienok na budúcnosť sa odvráťte ako od pokušenia!

·  Jednoducho si vo mne odpočiňte, oprite sa o mňa a verte v moju dobrotu, a ja vám prísahám pri svojej láske, že keď v takom postoji vyrieknete: „Postaraj sa o to Ty!“, ja to všetko zariadim, poteším vás, upokojím a povediem.

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  6. deň

·  Zásah mojej milosti

·  Keď ťa budem musieť viesť inou cestou, než tou, ktorou chceš ísť ty, ponesiem ťa vo svojom náruči, pretože neexistuje účinnejší liek, ako je zásah mojej milosti.

·  Ale uvedom si jedno: Ja môžem prevziať všetko len vtedy, keď uprieš zrak duše iba na mňa, to znamená len vtedy, ak to chceš ty sám, a keď mi úplne dôveruješ.

·  Áno, keď sa mi úplne odovzdáš!

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  7. deň

·  Pravá dôvera

·  Keď chceš všetko zhodnotiť, všetko vypátrať, na všetko myslieť, nemôžeš spávať. Dôveruješ tak len ľudským silám, alebo ešte horšie – dôveruješ len ľudskému zásahu. To prekáža plánom, ktoré s tebou mám. O, ako túžim po tvojej skutočnej dôvere. Chcem ti preukázať dobrodenie. Ako veľmi ma zarmucuje, keď ťa vidím pobúreného a zúfalého.

·  A práve o to usiluje satan: za každú cenu ťa chce znepokojiť, aby ťa pobúril a skryl ťa pred pôsobením mojej milosti a hodil ťa napospas ľudskému konaniu.

·  Preto mi dôveruj! Opri sa o mňa! Zver sa mi so všetkým! Robím zázraky úmerne tvojej dôvere, s ktorou sa mi odovzdáš, nie úmerne tvojim starostiam.

·  Keď sa nachádzaš v úplnej „biede“, vylievam na teba poklady svojich milostí.

·  Ak máš svoje vlastné zásoby pomoci, hoci sú neveľké, a staráš sa, aby si ich získal, zostávaš v prirodzenom priestore a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorému často prekáža satan.

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  8. deň

·  Ja, Tvoj Boh, sa postarám

·  Nijaký človek, ktorý uvažuje iba podľa ľudskej logiky, neurobil zázrak, ani nikto zo svätcov. Božským spôsobom koná len ten, kto Bohu dôveruje!

·  Keď vidíš, že tvoje záležitosti sa komplikujú, vyslov so zavretými očami: „Ježišu, postaraj sa o to Ty!“ A úplne sa odvráť od svojho Ja, pretože tvoje rozumovanie ti to len komplikuje. Takto postupuj vo všetkých svojich ťažkostiach. Počínajte si tak všetci a uvidíte veľké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, ktoré navonok nebudú ničím senzačné, ale pre vás budú veľké, a okrem toho budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku Mne. Ja, váš Boh, sa o to postarám! To vám prisahám pri svojej láske.

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

· 

·  9. deň

·  Neboj sa, ja sa o všetko postarám

·  Vždy sa modli s takýmto postojom a s takouto odovzdanosťou a budeš mať veľký vnútorný pokoj. Budeš zbierať plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obeti a lásky, ktorá so sebou nesie utrpenie. Zdá sa ti to nemožné?

·  Opäť zavri oči a z hĺbky svojej duše volaj: „Ježišu, postaraj sa o všetko Ty!“ Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám! Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš! Tvoje modlitby nemajú takú cenu, ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Dobre si to zapamätaj – neexistuje účinnejší novéna ako táto:

·  „Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko!“

·  Odovzdanosť je heroická, ale zároveň ju zvládnu malé deti.

·  To, čo je pre malé deti úplne jednoduché, je pre nás často

·  až heroické – keď sa máme vzdať svojich predstáv a želaní

·  v našich životoch.

·  Zjednoťme sa preto teraz s odovzdanosťou Panny Márie a spoločne s ňou sa modlime:

·  „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“

·  Vzdajme sa všetkého, celkom sa odovzdajme!

· 

·  Táto novéna je vzácna. A tie zázraky sa skutočne dejú, je nutné za každý deň novény Ježišovi poďakovať !

· 

·  (Zo spisov Božieho služobníka Dolindo Ruotola)