Preskočiť na obsah

Vzývanie Svätého Ducha

Zverejnené 5.8.2022.

Kategória
 1. Duchu Svätý príď a znič všetky prekážky, ktoré stoja v ceste Tvojmu pôsobeniu vo mne – PRÍĎ DUCHU SVATÝ (za každou prosbou).
 2. Duchu Svätý príď a zbúraj všetky pevnosti a múry, ktoré sú vo mne a brania mi prijímať Ťa naplno.
 3. Duch Svätý príď, nauč ma počúvať Ťa, usvedčuj z mojich hriechov a slabosti.
 4. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi vyznávať svoje hriechy.
 5. Duchu Svätý príď a sním zo mňa hanbu pri spovedi.
 6. Duchu Svätý príď po vyznaní hriechov do môjho srdca a zaplň ho svojou prítomnosťou, aby sa nemohli vrátiť zlí duchovia návykových hriechov.
 7. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi strániť sa ťažkých hriechov.
 8. Duchu Svätý príď a chráň ma pred bludnými učeniami a okultizmom.
 9. Duchu Svätý príď a uč ma žiť podľa Teba, daj mi ducha odpúšťania.
 10. Duchu Svätý príď a daj mi väčšiu citlivosť na Teba a Tvoje vedenie.
 11. Duchu Svätý príď  a uč ma klásť Teba, Otca i Syna na prvé miesto vo svojom živote.
 12. Duchu Svätý príď a vyučuj ma všetkej pravde.
 13. Duchu Svätý príď a uzdrav moju minulosť.
 14. Duchu Svätý príď a osloboď ma zo všetkých pút závislosti na zlozvykov.
 15. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi nezneucťovať Božie meno.
 16. Duchu Svätý príď a pomáhaj mi ctiť si svojich rodičov, aby som bol šťastný a dlho žil na zemi.
 17. Duchu Svätý príď a daj, aby som svätil každý sviatočný deň a venoval sa vtedy svojej duši.
 18. Duchu Svätý príď a daj, aby som nikoho telesne ani psychicky neničil.
 19. Duchu Svätý príď  a očisť ma od každej nečistoty, od ducha pornografie, nevery a ostatných duchov žiadostivosti.
 20. Duchu Svätý príď a riad môj zrak a veď moje myšlienky k väčšej úcte k opačnému pohlaviu
 21. Duchu Svätý príď a osloboď ma od mentality zlodeja, závistlivca a podvodníka aj v maličkostiach.
 22. Duchu Svätý príď a pomôž mi byť vždy spravodlivý a nikoho neokrádať.
 23. Duchu Svätý príď a zmeň mi srdce na štedré, bez žiadostivosti po cudzom majetku, manželovi, manželke.
 24. Duchu Svätý príď a znič vo mne ducha neprajnosti, závisti a zloby.
 25. Duchu Svätý príď a daj mi úctu a lásku k pozemskej vlasti i väčšiu túžbu po nebeskej vlasti.
 26. Duchu Svätý príď a daj nám kňazov zasvätených a oddaných Tebe.
 27. Duchu Svätý príď  a veď moje srdce k láske k predstaveným.
 28. Duchu Svätý príď a uč ma chvále a vďakyvzdaniu za každú situáciu.
 29. Duchu Svätý príď a osláv sa v mojom živote.
 30. Duchu Svätý príď a chráň ma od útokov a úskokov diabla, od jeho pýchy.
 31. Duchu Svätý príď a ochraňuj mojich drahých i celu vlasť od nepriateľov ducha i tela.
 32. Duchu Svätý príď a veď ma k pokore a poníženosti pred Tebou.
 33. Duchu Svätý príď a daj mi bojového ducha za Božie kráľovstvo i pozemskú vlasť.
 34. Duchu Svätý príď a prebuď vo mne svojich sedem darov.
 35. Duchu Svätý príď  a daj mi dary, ktoré mi chceš dát do nového života s Tebou.
 36. Duchu Svätý príď a prebuď, obnov a uzdrav srdcia a mysle našich mužov.
 37. Duchu Svätý príď  a spôsob obrovské prebudenie a duchovnú obnovu v Cirkvi i v národe.
 38. Duchu Svätý príď a použi  si ma tam, kde ma potrebuješ.
 39. Duchu Svätý príď a daj mi odvahu počúvať Ťa, radiť sa s Tebou a mať ochotné srdce pre Tvoje vnuknutia.
 40. Duchu Svätý príď a daj mi ducha slobody Božích kráľovských deti.
 41. Duchu Svätý príď a dávaj mi silu a odvahu vytrvať na ceste životom s tebou.
 42. Duchu Svätý príď a zjednoť môjho ducha s Tebou, dobrotivým Priateľom.
 43. Duchu Svätý príď a priveď ma do modlitbového spoločenstva oddaného Tebe.
 44. Duchu Svätý príď – dávam Ti vo svojom živote voľnú ruku, zmeň ma podľa Tvojej vôle.

Modlitba odovzdania života

Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Vyznávam, že som proti Tebe zhrešil. Ľutujem zo srdca a prosím, odpusť mi všetky hriechy. Verím, že si Boží Syn, ktorí vylial za mňa na kríži svoju krv na odpustenie mojich hriechov. Dávam Ti svoj život. Príď do môjho srdca a staň sa mojim jediným Pánom a Spasiteľom. Urob si zo mňa človeka, akého ma chceš mať. Prosím, priveď ma do spoločenstva kresťanov, ktorí majú s Tebou osobný vzťah. Amen.

Večerná modlitba odprosenia za každodenne zanedbania

Večný Otče, obetujem Ti Božské Srdce Ježišovo so všetkou Jeho láskou, so všetkým Jeho utrpením a so všetkými Jeho zásluhami:

-ako vynahradenie za hriechy, ktoré som spáchal/a dnes i počas celého života. Sláva Otcu…

-aby sa očistilo to, čo som urobil/a zle dnes i počas celého života. Sláva Otcu…

-aby som vynahradil/a všetko, čo som mal/a urobiť a čo som zanedbal/a dnes i počas celého života. Sláva Otcu…

-aby sa vynahradili hriechy v našej vlasti: aby sa uzdravovala a očisťovala každá ľudská bytosť žijúca u nás. Sláva Otcu…